Nils Ericson Terminalen, Göteborg

Serviceavgiftens storlek på Nils Ericson Terminalen är beroende av under vilken tid på dygnet som angöring sker. Serviceavgiften erlägges etappvis för varje nivå, dvs först måste antal angöringar 1-14/kalendermånad uppfyllas innan nästa avgiftsnivå uppnås. Därefter 15-199 osv.

Prismodell för serviceavgifter på Nils Ericson Terminalen , Göteborg från 2017-01-01. Priser anges exklusive moms.

Tabell visar serviceavgifter på Nils Ericson Terminalen i Göteborg. 

Angöring*/månad

Högtrafik (klockan 6-9 och 14-19)

Bastrafik (övrig tid)

1-49 140 kronor/angöring* 105 kronor/angöring

50-199

112 kronor/angöring

84 kronor/angöring

200-499

90 kronor/angöring

68 kronor/angöring

500-999

72 kronor/angöring

54 kronor/angöring

1000-1499 58 kronor/angöring 43 kronor/angöring
1500- 46 kronor/angöring

35 kronor/angöring

Avgift ovan i nivå 2016, indexering enligt KPI bastal okt 2016= 318,0 100%.

*Angöring inklusive avgång

Serviceavgifter på övriga anläggningar

Prismodell för serviceavgifter på övriga anläggningar från 2017-01-01.
Priser anges exklusive moms.

Tabell visar prismodell för serviceavgifter. 

Terminal/storlek

Högtrafik (klockan 6-9 och 14-19)

Bastrafik (övrig tid)

Kampenhofs Bussterminal, Uddevalla
Partille Bussterminal (Allum, Partille)

140 kronor/angöring*

105 kronor/angöring

Alingsås Bussterminal, Alingsås
Landvetter Resecentrum, Härryda
Mölnlycke Bussterminal, Härryda
Älvängen Resecentrum, Ale
Borås Resecentrum, Borås

90 kronor/angöring

68 kronor/angöring

Skövde Resecentrum/Bussterminal, Skövde
Trollhättan Resecentrum, Trollhättan

46 kronor/angöring

35 kronor/angöring

Avgift ovan i nivå 2016, indexering enligt KPI bastal okt 2016= 318,0 100%.

*Angöring inklusive avgång

Tilläggstjänster

Utöver de tjänster som serviceavgifterna berättigar till tillhandahåller Västtrafik följande tilläggstjänster. Tidtabellsplats i mån av utrymme i befintliga tidtabellsskåp.

Tidtabellsplats: 500 kronor/månad + 500 kronor/tidtabellskifte

Passerkort: 100 kronor/kort

För att angöra dockningsterminaler krävs ett passerkort per tjänstegörande förare.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies