Trafikförändringar på Hisingen

Gäller från 13 december

Linje 18 avkortas till Körkarlens gata och kör inte längre till Backatorp som får en egen lokal linje, nya linje 44. Linje 18 kör då inte längre via hållplatserna Skälltorpsvägen, Skogsbrynet, Åketorpsgatan, Olshammarsgatan, Båtsman Grås Gata, Båtsman Kapers Gata, Båtsman Hisings Gata och Fridhems Kyrkogård. Linjen får två avgångar färre per timme i rusningstid på vardagar för att säkra framkomligheten i centrala Göteborg.

Gäller från 13 december

Linje 19 kör var 7-8:e minut i rusningstid på vardagar, vilket är något glesare än tidigare. Syftet är att säkra framkomligheten i centrala Göteborg. Ett tips på en ny resmöjlighet är linje 143 från Backa till Svingeln (läs mer om den längre ner på sidan).

Gäller från 13 december

Linje 27 och 32 får ändrat turutbud för att passa skiftestider på Volvo RA. Linje 27 får en ny avgång på måndag-fredag klockan 22:53 från Sörredsmotet. Bussen är då vid RA klockan 23:03 så att de som slutar sitt skift klockan 22:48 hinner med. Turen går till Eketrägatan och är där klockan 23:14.

Morgonavgången klockan 05:49 från Sörredsmotet till Arendal Norra med linje 32 dras in då linjen har en avgång några minuter innan, klockan 05:43 från Sörredsmotet.

Även sista avgången för linje 32 klockan 00:14 från Eketrägatan till Sörredsmotet dras in. Resenärer kan ta linje 178 istället då den får ny körväg via Arendal på natten.

Gäller från 13 december

Linje 20 döps om till linje 30 samt att turerna på natten tas bort. Sista turen från både Frölunda och Eketrägatan avgår klockan 23:45. Resenärer för dessa turer kan ta linje 90 vars natturer förlängs genom Grimmered.

Gäller från 13 december

Linje 44 blir en ny lokallinje mellan Körkarlens gata och Tuve (Hinnebäcksgatan) via Backatorp/Skälltorpsvägen och ersätter linje 18 och 47 på sträckan. Körkarlens gata blir en bättre knutpunkt där bland annat linje 44 samordnas med nya linje 143 som kör till Svingeln samt med linjerna 46 och 47.

Linje 44 kör var 30:e minut, måndag-söndag, och en gång i kvarten på vardagar i rusningstid.

 

Gäller från 13 december

Linje 47 avkortas till Körkarlens Gata nya linje 44 kommer att köra på Skälltorpsvägen. Denna förändring sker för att avlasta de tyngsta linjerna och utveckla Körkarlens gata till en knutpunkt med bättre resmöjligheter för området som helhet.

Gäller från 13 december

Linje 52 får ny körväg via Tingstadsvass istället för via Brunnsbotorget. Syftet är att linjen inte ska hamna i långa köer samt att förbereda för kommande byggnation av Brunnsbo station. Bussen kör nu via Backavägen-Norra Deltavägen-Minelundsgatan istället.

Hållplatserna Brunnsbotorget och Anekdotgatan dras in i båda riktningar för linjen men istället tillkommer hållplats Tingstadsvass och den återöppnade Minelundsvägen.

Gäller från 13 december

Linje 121 och 127 får en ny ändhållplats vid Gamlestads Torg västra. Hållplats Nordstan dras in för båda linjerna för att säkra framkomligheten i centrala Göteborg.

Linje 121 kör direkt till Frihamnsporten efter Bur och sedan vidare till Gamlestads Torg Västra utom två turer som slutar vid Frihamnen.

Linje 127 kör direkt till Gamlestads Torg efter Vädermotet.

Gäller från 13 december

Linje 128 och 141 får Hjalmar Brantingsplatsen som ändhållplats. Hållplatserna Nordstan och Centralstationen dras in för linjen för att säkra framkomligheten i centrala Göteborg.

Gäller från 13 december

Linje 140 dras in och ersätts med turer på linje 46 som istället får något större utbud. Alla turer kör till Hjalmar Brantingsplatsen. Linje 46 förlängs till Gerrebacka på vissa turer.

Gäller från 13 december

Linje 142 får ändrad körväg från att ha slutat vid Volvo Torslanda TK så fortsätter linjen in i området och kör via TA/IAC till John Bunyans väg. Linjen får även fler avgångar. Linjen får också fyra nya avgångar på eftermiddagen som kör Sörredsmotet - John Bunyans väg/IAC.

Gäller från 13 december

Linje 143 blir en ny snabb linje till Svingeln och Körkarlens gata. Linjen körvar 10:e minut på vardagar under rusningstid.

Linjen samordnas med linje 44, som är en ny linje för Backatorp. Det kommer att ta 20 minuter att resa mellan Körkarlens gata och Svingeln.

Gäller från 13 december

Morgonturen från Volvo som kommer till Grimbo klockan 07:24 slutar där.

Resenärer som jobbat nattskiftet och ska hem till Tuve kan där byta linje 17. Övriga turer kör linjen hela vägen till/från Tuve som vanlig

Gäller från 13 december

Linje 148 får en ny avgång klockan 17:28 från Amhult resecentrum mot Angered. Detta sker för att anpassa linjen när många reser till och från arbetet på Volvo Tuve.

Gäller från 13 december

Linje 159 får ändrad körväg via Tingstadstunneln på grund av byggnation av Västlänken. Linjen kortas av till Volvo RA som blir sluthållplats istället för John Bunyans väg.

Linjen kör inte via Svingeln, Nordstan, Centralstationen, Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan och Höstvädersgatan. Från dessa hållplatser kan resenärer ta linje 142.

Gäller från 13 december

Linje 178 får ändrad körväg och kör efter Volvo Torslanda TK via Sörredsmotet, Kärrlyckegatan, Synneröd, Arendal Portal, Arendal Skans, Arendals Allé, Arendal terminal, Terminalvägen till Arendal Norra. Detta gäller samtliga avgångar måndag-fredag och söndag.

Gäller från 13 december

Svart Express får ändrad körväg. Linjen kör inte via hållplats Nordstan i riktning mot Hisingen. Närmaste hållplats blir då Centralstationen. Ändringen beror på arbeten med nya Hisingsbron och Västlänkens station Centralen.

På Hjalmar Brantingsplatsen ändras Svart Express till linje 128 vice versa istället för att som tidigare vid Centralstationen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies