Trafikförändringar på Hisingen

Från 29 maj får dessa linjer ändrade körvägar på grund av arbeten i Centralenområdet.  Läs mer om dessa förändringar här.

Linje 24 byter nummer till 34 och kör på sträckan Hjuvik – Eketrägatan.

I syfte att erbjuda boende i Hjuvik resmöjligheter dagligen varje halvtimme från tidig morgon till sen kväll byter linje 24 linjenummer till 34 och kör mellan Hjuvik och Eketrägatan.

Nya hållplatser för linje 34 blir då Hjuvik, Fyrskeppsvägen, Majvik, Batterivägen, Långrevsvägen, Övre Hällsvik, Hällsviksvägen, Gossbydalsvägen och Amhult Torg.

I andra änden så kör linje 34 till och från Eketrägatan. För resor till Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen och Rambergsvallen kan du som resenär ta spårvagnen från Eketrägatan.

Observera att från den 14 juni kör Röd Express till och från Lilla Varholmen istället för Hjuvik.

Linje 26 Amhult Resecentrum – Skeppstadsholmen och linje 26X Amhult RC – Amhult Torg läggs ned.

Linje 26 har för få resenärer och läggs därför ned.
Resenärer till Amhult Torg kan resa dit med nya linje 34. Till Gossbydalsvägen, som är närmaste hållplats istället för till exempel hållplatserna Lyse och Andalen,
kan man åka med linje Röd Express, linje 241 eller nya linje 34.

Nya linje 34 (se information nedan) kör mellan Hjuvik och Eketrägatan och ersätter därmed linje 26X till Amhult Torg.

Från 12 juni delas linje 52 i två linjer som får var sin ändrad körväg.

Linje 42 kör Skogome-Hjalmar Brantingsplatsen.
Linje 52 kör Linnéplatsen-Korsvägen-Heden.

Förändringen innebär att linje 52 inte längre kör till hållplatserna Götaplatsen, Valand, Kungsportsplatsen, Brunnsparken eller Lilla Bommen. Resenärer som vill åka till centrum kan göra ett byte från linje 52 på Linnéplatsen, Korsvägen eller Heden. Resenärer från linje 42 kan byta vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i centrala Göteborg bland annat på grund av byggnationen av Västlänken.

 

Linje 129 är en ny linje som kör sträckan Arendal - Sörredsmotet – Kålsered.

Många resenärer har önskat bättre kollektivtrafik till Kålsered, så nu finns denna resmöjlighet med nya linje 129.

Linjen kör sträckan Kålsered – Arendal Portal och stannar då på hållplatserna Volvo Torslanda TLA, Volvo City, Volvo Torslanda TK, Sörredsmotet, Kärrlyckegatan och Synneröd.

Linjen kör åter runt Arendal. Då stannar linjen på hållplatserna Arendals Allé, Arendal Terminal, Terminalvägen, Arendal Norra, Hamneviksvägen, Godsgatan och Arendal Portal.

Mellan Sörredsmotet och Arendal Skans kör linje 148 via Ytterhamnsmotet. Då stannar den på hållplatserna Ytterhamnsmotet, Arendalsvägen och Kärrlyckan. Hållplats Kärrlyckegatan utgår från körvägen, men där stannar istället linje 32 och nya linje 129.

Linjen kör inte till hållplatserna Kålsered och Volvo Torslanda TLA, bussen går alltid via Volvo PV.

Linjen kör inte mellan Arendal och Amhult då det är få resenärer på sträckan. Linje 148 kör därmed inte längre till hållplatserna Amhult Resecentrum, Torslandakrysset, Bur och Syrhåla.
.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies