Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Vanliga frågor om kollektivtrafiken i vinter

Eftersom våra fordon måste framföras på ett säkert sätt behöver turer ibland ställas in för att inte riskera resenärernas och förarnas säkerhet. Det är trafikföretagen som kör fordonen som ansvarar för och tar beslut om det. Det kan bland annat bero på hala backar som fordonen ska uppför, olyckor där andra fordon har hamnat i vägbanan eller att vägar inte har hunnit bli snöröjda.  

Vi har tidigare upplevt problem med att reseplaneraren i To Go blivit överbelastad och inte fungerat i samband med att många söker sin resa samtidigt. Under 2023 har vi ökat kapaciteten för reseplaneringsfrågor kraftigt för att appen ska fungera även under högt söktryck.

Kommunerna och Trafikverket har ansvar för att snöröja och salta eller sanda vägarna i Västra Götalandsregionen. Västtrafik meddelar vilka stråk som ska prioriteras extra för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, till exempel vägar där kollektivtrafiken kör till och från sjukhus och där det är viktigt att sjukhuspersonalen kan ta sig till arbetet.

När våra trafikföretag, som kör fordonen, bedömer att vädersituationen är säker. Så snart trafikföretagen får information om att vägar blivit snöröjda och halkbekämpade skickar de ut en ”föråkare” med bil för att säkerställa vägen. En buss får sedan köra på prov och är vägen helt säker kan linjen börja gå i trafik igen.

Våra bussar är utrustade med vinterdäck. De kör inte med dubbdäck eftersom dessa påverkar vägbanan och river upp partiklar som är hälsofarliga på grund av fordonets tyngd. Snökedjor är inte heller aktuellt då de är tänkta att användas i väldigt låga hastigheter och under korta perioder. Det skulle inte fungera i stora delar av vår linjetrafik. Snökedjor går lätt sönder och orsakar därmed skador på däcken.  

  • Busstrafiken behöver anpassas efter rådande omständigheter. Vid kraftigt snöoväder kan det bli svårt för kommunerna och Trafikverket att hinna sanda, salta och snöröja alla vägar, vilket kan leda till försenade eller inställda turer.
  • Bussarna kan också tillfälligt köra en annan väg för att undvika sträckor där det är svårt att köra när det är halt.

  • Spårvagnarna kan drabbas av växelfel när det samlas mycket snö eller bildas is i spårens växlar. Det förebyggs genom att växelvärme slås på när vädertemperaturen går ner.
  • Vid vissa väderomslag kan det bli rimfrost på kontaktledningen, där spårvagnen hämtar el. För att säkerställa att elen kan komma ner till spårvagnen körs så kallade rimfrostvagnar genom hela spårvagnslinjenätet innan ordinarie trafik börjar köra.
  • Blir det halt på skenorna kan föraren använda spårvagnens sandsystem för att öka friktionen och göra det lättare att nödbromsa vid behov.

  • Det kan packas snö i växlarna så att de inte fungerar. Det förebyggs med hjälp av värmeslingor. Trafikverket har hand om driften av tågtrafikens växlar och signaler och sköter snöröjningen av tågperrongerna.
  • På pendeltågen vid sträckorna Göteborg–Kungsbacka, Göteborg–Alingsås och Göteborg–Älvängen kan tågens fotsteg fastna på grund av isbildning, vilket gör att de inte kan fällas in och tågen inte kan fortsätta köra. Därför stängs fotstegen av helt vid kraftigt vinterväder. Lisebergs station stängs vid dessa tillfällen för att avståndet till perrongen blir för stort när fotstegen inte används. SJ:s trafikledning tar beslut om detta.