Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Tillsammans minskar vi utsläppen

Ett effektivt sätt att få ner koldioxidutsläppen från vägtrafiken är att resa fler i samma fordon.

Om 50 personer reser i en elbuss blir utsläppet 11 gånger mindre än om de reser med elbil – och 36 gånger mindre än om de reser med fossilbil.

Tack för att du reser tillsammans.

Diagram som visar CO2-utsläpp per kilometer för elbuss, elbil och fossilbil. Enligt diagrammet släpper elbussen ut minst koldioxid, elbilen släpper ut mer och fossilbilen släpper ut mest.

Så här har vi räknat

Vi har med underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet räknat ut fordonens koldioxidutsläpp för hela livscykeln (tillverkning och drift).

Diagrammet visar koldioxidutsläppet om 50 personer väljer elbuss (181g Co2/km), jämfört med om motsvarande antal väljer elbil (50/1,4x58g Co2/km vid laddning med svensk elmix) eller fossilbil (50/1,4x182g Co2/km). I uträkningen har vi utgått från att 1,4 personer reser i varje bil, vilket är genomsnittet baserat på statistik från 2021.

Det kräver mer utsläpp att tillverka en elbuss än en bil, men miljöbelastningen kompenseras med mindre utsläpp när vi är många som reser med elbuss.

CO₂-utsläpp per km och fordon

Tabell som visar utsläpp per km för fordon fördelat på tillverkning och körning
  Tillverkning Körning Summa/km
Elbuss 146 35 181
Elbil 51 7 58
Fossilbil 32 150 182

Källor

Determining the environmental impact… på EU:s publikationsbyrås hemsida

Rapport Drivmedel 2020 på Energimyndigheten.se

IVL Svenska Miljöinstitutet

Räkna ut ditt CO₂-utsläpp i trafiken

Använd vår klimaträknare nedan för att se hur mycket du släpper ut – baserat på vilket fordon du väljer, och hur många ni är som reser. Välj antal resenärer och se CO2-utsläpp per kilometer och person.

Vanliga frågor

Ska vi nå våra klimatmål behöver vi dela på resurserna. Överflyttning från bil till kollektivtrafik är ett effektivt och smart sätt att snabbt få ner utsläppen. En lösning som redan finns på plats!

Därför vill berätta om klimatfördelarna med kollektivtrafiken. För att klara klimatmålen behöver vi resa mer tillsammans. Det har vi visualiserat genom att ställa upp fordonens totala utsläpp i ett klassiskt stapeldiagram, i ny tappning.

Bilarna i diagrammet står för hur många gånger mer CO₂ de släpper ut jämfört med elbussen. Det är elva elbilar eftersom elbilen släpper ut elva gånger mer CO₂ än elbussen och 36 fossilbilar eftersom de släpper ut 36 gånger mer än elbussen. 

Vi har räknat på 50 personer i en buss för det visar på potentialen, att alla får plats med god marginal, i en enda buss. 1,4 personer är 2021 års genomsnitt för antal personer i en bil i Sverige.

Testa gärna vår klimaträknare här ovan för att se hur utsläppen påverkas beroende på hur många som reser i varje fordon.

Elbilen är mycket bättre än fossilbilen, men fortfarande mycket sämre än bussen. Elektrifieringen av bilflottan är nödvändig, men inte tillräcklig för att vi ska nå våra klimatmål. Dessutom ska regionen växa med flera hundra tusen invånare de närmaste åren, och elbilarna minskar inte köerna eller trängseln. Vi behöver färre bilar på vägarna.

Vår elbussflotta växer hela tiden. Just nu har vi drygt 300 elbussar i regionen. Under 2023 sätter vi in ytterligare 160 nya elbussar och när året är slut kommer nästan två av tre stadsbussar köras med el.

Vårt mål är att kollektivtrafiken i städer och tätorter i regionen ska vara helt elektrifierad senast 2030.

Bakom kulisserna

För att visa hur mycket klimatsmartare det är att resa fler i ett fordon gjorde vi en installation av statistik. Här kan du följa med och se hur det gick till när vi byggde biltornen.