Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Frågor och svar

Den 17 april togs beslut om den förstudie som gjorts för utvecklingen av kollektivtrafiken i Borås. Därefter påbörjas upphandling av den nya trafiken som ska starta i april 2027.

Målet med trafikförändringarna är att skapa nya resmöjligheter och öka framkomligheten i centrum. Alla linjer kommer köra via resecentrum, vilket innebär kortare restider och smidigare byten. De flesta linjerna kommer köra via Söderbro och många via Södra torget. Mer trafik kommer köras till  Regementsstaden, Öresjö ängar, Gässlösa och Viared företagsområde som växer. Samtidigt kommer vi köra mer trafik till Sjöbo, Hässleholmen och Hulta där många reser idag.

Alla linjer i stadstrafik förutom linje 21 får någon typ av förändring. Inga linjer tas bort, men vissa får nya körvägar och förändrade tidtabeller. Nya linje 10 ersätter linje 31 och delar av linje 19. Nya linje 9 tar över en del av linje 7. Mer information om hur linjerna förändras kommer längre fram.

På Norrmalm dras tre hållplatser in på linje 7: Väpnarstigen, Borgarstigen och Margaretagatan. Det beror på framkomlighetsproblem och att intilliggande hållplatser ligger nära. I dag kan man istället resa från Adilsgatan och Engelbrektsgatan 117 som båda ligger cirka 400 meter från de tre hållplatserna.

Om en vändplats inte byggs i Tosseryd kommer hållplatserna Sågvägen, Skogsgränd och Tosseryd dras in. Resenärer kommer hänvisas till närmaste hållplats som ligger cirka 500 till 800 meter från hållplatserna.

Nya linje 10 kommer att köra via Allégatan. Övriga linjer som idag kör via Allégatan kommer istället köra via Sven Eriksonsgatan till resecentrum. Linje 1 kommer köra till Krokshallstorget vid resecentrum. Vi behöver använda alternativa resvägar för att minska restiderna och erbjuda snabbare smidigare byten.

För att öka framkomligheten i centrum behöver vi sprida ut trafiken i staden. Genom att i framtiden ha flera bytespunkter, istället för bara en kan vi köra fler turer utan att skapa trängsel. Med alternativa resvägar blir det minskad restid och smidigare byten.

Det blir 60 nya elbussar, vilket innebär att all stadstrafik kommer elektrifieras. Med elbussarna blir det både tystare resor och renare stadsmiljö.