Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Frågor och svar

Tidtabellerna för 2025 kommer att vara klara hösten 2024, så först då kan vi säga vilka tider som gäller. 

Restiden kommer vara ungefär densamma som idag. Vid de fall då resan eller delar av resan sker med buss får man räkna med upp till 15 minuters längre restid. 

Jo, det räknar vi med och tyvärr kommer det bli svårt att undvika. Vi kommer göra vårt bästa för att du som resenär ska få så smidiga och bekväma resor som möjligt. Vi kommer noggrant se över resandet timma för timma och se hur vi kan komplettera med mer trafik så det finns tillräcklig plats i tågen och bussarna.  

Det kommer finnas minst en avgång varje timme för fjärrtåg mellan Göteborg och Stockholm.

Ett urval av de åtgärder och arbeten som ska utföras är:

  • 42 km dubbelspår med kontaktledning ska bytas ut.
  • 1 900 stolpar och fundament ska på plats.
  • Nya transformatorer ska installeras på fem platser och nya hjälpkraftstranformatorer installeras på hela sträckan.
  • Nya vändspår byggs i Lerum samt fyra nya spår genom Lerum.
  • 3 km nytt spår, 8 nya växlar och 35 nya signaler.
  • Nytt ställverk.
  • Renovering av 4 tunnlar.
  • Växelbyten mellan Göteborg – Alingsås​.

Sträckan är i behov av nya kontaktledningar. Det är ett viktigt arbete för att tågtrafiken ska kunna bli mer robust och mindre känsligt för störningar i framtiden. Delar av kontaktanläggningen som byts ut är nästan 100 år gammal och är orsaken till återkommande fel i anläggningen som idag skapar störningar i tågtrafiken.