Rabatt med intygskort

Rabatt med intygskort innebär att du som får aktivitetsersättning, sjukersätting eller handikappersättning kan köpa din periodbiljett till ungdomspris. Du får 25 procent rabatt på 30- och 90-dagars periodbiljetter. 

Detta krävs för att få rabatt

  • Aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappersättning 
  • Intyg för förmånstagare från Försäkringskassan 

Gör så här för att få rabatt 

För att ta del av rabatten behöver du ett Intygskort från Västtrafik. 

Beställ Intygskort

Att ha med på resan

  • Biljett
  • Intygskort från Västtrafik
  • Legitimation

Vanliga frågor om intygskort

Du behöver kunna visa att du har rätt att resa med ungdomsbiljett. Om du inte kan visa Intygskort och id-handling för biljettkontrollanten kan du få en tilläggsavgift.

Intygskortet är gratis. 

Vi har ingen rabatt för arbetslösa eller förtidspensionerade. Däremot har vi en rabatt för de med aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappersättning.

Du behöver inte visa att du har rätt till rabatten när du köper biljett. Men när du reser med biljetter behöver du ha Intygskort och legitimation med dig.  

Biljettinfo

Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning.

Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.

Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som överensstämmer med namnet på intygskortet.

Fullständiga köp- och resevillkor