Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Linjer som får förändringar

Linjen får fler turer i rusningstid på vardagar och kör då var 15:e minut. Linjen börjar köra i området Björkås i Ytterby under dagtid på vardagar. 

Linjen kommer inte längre att köra via Rollsbo industriområde eller Björkås i Ytterby. Hållplatserna Möbelhuset, Bulten och Rollsboskolan dras in.

Linjen får ny tidtabell och på vardagar kör linjen en gång i timmen och kvällstid på vardagar slutar linjen att köra klockan 20:00. Förändringen görs för att anpassa utbudet efter när flest reser.

Linjen kommer att starta en timme senare på morgonen på vardagar och kvällstrafiken kommer att tas bort. På helgerna kommer det vara färre turer som kör på linjen. Förändringen görs för att anpassa utbudet efter hur resandet ser ut.

I rusningstid förlängs linjen från Kornhalls färja via vägfärjan till Kärna bussterminal. Linjen får fler turer mellan Säve station och Kärna bussterminal. Linjen ersätter dagens linje 320 på sträckan Hjalmar Brantingsplatsen-Kärna bussterminal.

Marstrand express görs om till en ny linje som heter 302 och körs med längre bussar som gör att fler resenärer får plats. Linje 302 blir en lokal linje inom Kungälvs kommun och kommer därför inte köra till Göteborg. Samtliga turer kör via Ytterby station och har passning till tåget. Linjen kör var 30:e minut i rusningstid på vardagar och en gång i timmen på kvällar och helger.

Förändringen görs för att avlasta centrala Göteborg från busstrafik, där situationen är hårt ansträngd.

Hållplats Vävra Transformator dras in på grund av att det är få som reser därifrån. Du kan istället resa från hållplatserna Vävra Korsväg eller Lökeberg.

Linjen får ny tidtabell med fler turer på helgerna. Linjen kommer köras med längre bussar som gör att fler resenärer får plats.

Hållplats Kärna Östra läge B dras tillsvidare in då hållplatsen är för kort för de nya ledbussarna. Du kan istället resa från hållplatserna Kärnavägen eller Stora skår.

Linjen dras in. Vi hänvisar istället till linje 303, närtrafik eller den öppna skoltrafiken.

Linje 305 är en ny linje som ersätter dagens linje 320 på sträckan Tjuvkil-Kärna. Linjen har passning vid Kärna bussterminal till nya linje 137 som fortsätter in till Hjalmar Brantingsplatsen.

Nya linje 307 kör mellan Diseröd och Kareby och ersätter på sträckan där linje 308 tidigare kört.

Linjen får ny körväg mellan Diseröd och Kungälv via Romelandavägen. Tillsammans med linje 422 (Lilla Edet-Kungälv) kör trafiken var 30:e minut i rusningstid. Sträckan mellan Diseröd och Kareby ersätts med nya linje 307.

Linjen dras in. Hållplatserna Möbelhuset, Bulten och Rollsboskolan dras in. Res istället till/från Rollsbo industriområde med linje 319 från Kungälvs resecentrum.

Linjen får ny tidtabell med fler turer under sommaren.

Linjen kör via Rollsbo och Munkegärde. Linjen kör var 30:e minut i rusningstid på vardagar. Övriga tider kör linjen var 60:e minut. Linjen kör med längre bussar som gör att fler resenärer får plats.

Granatvägen blir ny hållplats för linjen som inte längre stannar vid Kode station.  

Linjen dras in. Res istället med linje 137 som kör mellan Kärna och Hjalmar Brantingsplatsen eller med nya linje 305 mellan Tjuvkil och Kärna.