Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

1922

1922_Till artal 1922_Neptun vid Bratten foto Alfred Träff ca 1929.jpg

Efter att Göteborgs Nya Ångslups AB, som trafikerat södra skärgården sedan 1872, gått i konkurs året innan ombildar sig konkurrenten Styrsö Nya Motortrafik till aktiebolag och blir Styrsö Nya Trafik AB. I folkmun kallat Styrsöbolaget. Bolaget har tre båtar – motorstånkorna (gamla fiskebåtar som byggts om till passagerartrafik) Aldebaran och Neptun samt ångbåten Vira. Vid starten trafikerar de en linje till Köpstadsö, Styrsö Bratten, Styrsö Tången och Brännö Husvik samt en linje till Donsö.

Foto: Alfred Träff

1928

1928_Till artal 1928_Styrsö II, Vira och Styrsö vid Bratten foto Alfred Träff.jpg

AB Långe-drag köper AB Styrsö Havsbad som i sin tur köper aktiemajoriteten i Styrsö Nya Trafik AB (Styrsöbolaget) och fortsätter den sammanslagna trafikverksamheten under detta namn. Med ångbåtarna Styrsö, Styrsö II, Vira och Vira II samt motorstånkorna Aldebaran och Neptun utvecklas trafiken vidare.

Foto: Alfred Träff

1930

Antalet resande med Styrsöbolaget i södra skärgården är 165 000 under året.

1936

1936_Disa från 1936 med bild från 1970_Disa vid Vrångö_9700802.jpg

För att ersätta de små, långsamma och obekväma motorstånkorna i vintertrafiken beställer Styrsöbolaget två isbrytande båtar. De är landets första skärgårdsbåtar med riktiga dieselmotorer. Disa levereras 1936 och Vesta året därpå. Ångbåten Göta köps för sommartrafiken.

Foto: Gunnar Söderberg

1950

1950_med Ylva och Fröja från 1951 på bild från 1970_Fröja och Ylva vid Vrångö foto Gunnar Söderberg 19700802.jpg

Göteborgs stad, som blivit ägare till bolaget året innan, beslutar att ångbåtarna ska ersättas med moderna motordrivna båtar. Styrsöbolaget kör under året 226 000 passagerare, och öarna i södra skärgården har nu cirka 2 700 bofasta invånare.

Foto: Gunnar Söderberg

1966

1966_Till artal1966_Bild från Saltholmen_Ylva, Fröja och Vesta vid Saltholmen foto Gunnar Söderberg.jpg

I början av 1960-talet minskar arbetstillfällena inom fiske och det uppstår ett behov att kunna arbetspendla till stan. Till en början är det två taxibåtsföretag på Styrsö och Donsö som har tidtabellsturer för pendlare till Saltholmen. När Styrsöbolaget under året utökar sin trafik på Saltholmen med fler turer får de genast fler pendlare. Konkurrensen med taxibåtarna är knivskarp under flera år.

Foto: Gunnar Söderberg

1971

1971_Harry Hjörne_Harry Hjörne leveransfoto 2 1971 foto Reijo Rüster från Styrsöbolagets samlingar.jpg

Nybyggda snabbgående Harry Hjörne sätts i trafik, vilket uppskattas av pendlarna. Styrsöbolagets trafik i södra skärgården är nu så bra att taxibåtarna upphör med reguljära turer.

Foto: Reijo Rüster

1974

1 januari förenas Styrsö kommun med Göteborgs stad och samma biljettaxa som för spårvagnar och bussar införs därmed även för båttrafiken i södra skärgården. Fler flyttar ut till skärgården och även utflyktsresandet ökar.

1980

Antalet resande i södra skärgården är uppe i 1 012 000.

1986

1966_Till artal1966_Bild från Saltholmen_Ylva, Fröja och Vesta vid Saltholmen foto Gunnar Söderberg.jpg

Nya Silvertärnan sätts i trafik med kafé och högre komfort än tidigare båtar. Frakt-trafiken får statligt stöd med 70 procent av kostnaderna och taxorna sänks i motsvarande grad. Gods och fordon ökar snabbt i omfattning.

Foto: Gunnar Söderberg

1990

Eriksbergs Förvaltning AB och Lindholmen Utveckling beställer de snabbgående vattenjetdrivna båtarna Älvsnabben 1 och 2 och skapar den nya Älvsnabben-linjen. Styrsöbolaget får i uppdrag att bemanna och driva båtarna.

1991

Styrsöbolagets ombyggnad av terminalen på Saltholmen, som påbörjats på hösten året innan, står nu klar med nya terminalbyggnader och större markytor för väntande resenärer. Älvsnabbenlinjen förlängs till Klippan.

1999

Ansvaret för kollektivtrafiken övergår från Stadstrafiken till Västtrafik.

2010

rivo 5 PE 12.jpg

Kolfiberkatamaranerna Valö och Rivö som Styrsöbolaget beställt levereras. De nya båtarna har en fart på 28 knop och reducerar restiden på den långa linjen till Vrångö från 43 till 27 minuter.

Foto: Petra Ebbeson

2015

Älvfrid.jpg

Västtrafiks nybyggda pendelfärjor Älveli och Älvfrida sätts in på linje 286, och bemannas och drivs av Styrsöbolaget. Den nya terminalen vid Stenpiren byggs färdigt och invigs sedan i februari året därpå.

Foto: Eddie Löthman

2019

2019_elfÑrja_elvy_0M7A7534.jpg

Västtrafiks nya elhybridfärja Elvy sätts in på linje 286, och bemannas och drivs av Styrsöbolaget. Antalet resenärer i södra skärgården är 2,4 miljoner på linje 281–284 och 2,5 miljoner i älvtrafiken på linje 285–286. I frakttrafiken transporteras cirka 7 000 ton gods och 10 000 fordon. Antalet bofasta i södra skärgården är 4 500.

Foto: Eddie Löthman

2022

Styrsöbolaget firar 100 år! Västtrafiks nya elhybridfärja Eloise sätts in i älvtrafiken i juni och Älv-Snabben 4 kommer under sommaren att byggas om till elhybriddrift.

Text: Gunnar Söderberg 

  • Publicerad 2022-06-03