Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Porträttbild på lokföraren Kent

Vad är egentligen ett signalfel?

– Det är faktiskt väldigt sällan som det är fel på själva signalen. Den ska visa när något annat i systemet inte fungerar. Man kan säga att signalfel är ett samlingsnamn för flera olika fel som får signalen att lysa rött så att tåget måste stanna.

Vilka slags fel kan det handla om?

– Det kan vara ett fel i en växel eller någon typ av spårfel. Men det vanligaste är nog att det är något fel med spårledningen. Spårledningen är tekniken som gör att tågklarerarna kan se var tåget är. En tågklarerare övervakar tågen och leder trafiken med hjälp av växlar och signaler. Själva spårledningen går i rälsen och kan till exempel störas av metallflisor eller kopparstöld. Då kommer signalen att visa rött.

Vad händer när det blir signalfel?

– Ibland räcker det att anläggningen startas om för att vi ska få grön signal. Om det är ett växelfel kan vi ibland få stå kvar och vänta medan man reparerar växeln. Vid andra typer av fel och där det faktiskt inte finns något annat tåg i vägen kan man få tillstånd av tågklareraren att passera den röda signalen i alla fall. Då är högsta tillåtna hastighet 40 kilometer i timmen fram tills att man passerat nästa gröna signal.

Det känns som att det ofta är signalfel, stämmer det?

– Det är klart att det händer, men min uppfattning är att vi i Västsverige har en ganska bra tåginfrastruktur med upprustade banor och då blir det mer sällan signalfel. Vår största utmaning är att vi kör väldigt mycket tåg och har få spår till och från Göteborgs Centralstation. Det är inte ovanligt att vi får stå och vänta för att det är kö in eller när vi ska ut för att det är andra tåg som behöver korsa vår väg.

  • Publicerad 2021-05-04