Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

1

1 spår.png

När spårarbetet startar schaktas först allt material ur med grävmaskiner. Räls, asfalt, makadam och annat fyllnadsmaterial på ett djup av 60–80 centimeter grävs bort.

2

2 spår.png

En markduk placeras i botten för dränering, avledning av vatten, innan utrymmet fylls upp igen med nytt förstärkningsmaterial, exempelvis makadam.

3

3 spår.png

För att mäta ut och säkerställa rätt höjd läggs räls och fästen på plats.

4

4 spår.png

Spåren kläs in i gummiblock för att isolera dem elektriskt, så att strömmen leds tillbaka rätt väg. Det minskar också buller och vibrationer.

5

5 spår.png

Gjutningsformar byggs upp på plats. I dem gjuts betongplattor medan spåren ligger kvar. En platta gjuts under varje spår, i så långa etapper som möjligt. Fästena gjuts in i betongen, så att rälsen sitter fast men även kan bytas ut utan att betongplattan behöver rivas upp. Det gör att framtida spårarbeten blir enklare.

6

6 spår.png

I utrymmet mellan betongplattorna behålls en bred ränna, där vattnet ska kunna rinna ner till dräneringen i botten. Det görs även sneda urgröpningar i betongen, för att leda vattnet in mot mitten till dräneringsrännan.  Betongen täcks med ett fint grus som också har en dränerande effekt.

7

7 spår.png

Asfalt läggs över ytan och den enda synliga skillnaden mellan den gamla och nya konstruktionen är gummiblocken mellan spår och asfalt.

  • Publicerad 2022-06-03