Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Hur vill du att kollektivtrafiken ska utvecklas framöver? Vi ägs av Västra Götalandsregionen där politikerna i kollektivtrafiknämnden beslutar om övergripande strategiska mål och även nivån på biljettpriserna i regionen.

Vi på Västtrafik har sedan i uppdrag att bestämma vad enskilda biljetter ska kosta så att priserna blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Vi bestämmer också i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner.

Kollektivtrafiken finansieras till hälften med skattemedel och den andra hälften med biljettintäkter. Prisnivån på biljetterna sätts så att vi ska kunna fortsätta att driva och utveckla kollektivtrafiken och möta det ökande resandet. Du kan påverka hur kollektivtrafiken ska utvecklas, bland annat genom att rösta i regionvalet den 11 september 2022.

Regionvalet 2022
Västtrafik AB, det här är vi
Västra Götalandsregionen som kollektivtrafikmyndighet

  • Publicerad 2022-08-24