Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Per Merinen står vid Brunnsparken och i bakgrunden skymtar en spårvagn av äldre modell.

Hur underhålls Göteborgs spårvagnsnät?

– I Göteborg finns 17 mil spårvagnsspår, 250 växlar och 3 700 kontaktledningsstolpar. Det är en väldigt stor spårvagnsanläggning. I norra Europa är det bara Berlin som har en större. Alltså finns det många olika delar att hålla koll på och som behöver underhåll. Till exempel spolas växlarna i spåren dagligen med högtryckstvätt så att det inte ligger skräp i dem. Varje vår görs en underhållsbesiktning för att få status på hela anläggningen. Då tittar man på åldern på delarna och hur slitna de är. Därefter bestäms vad som behöver bytas och repareras. Varje vår och höst görs även en säkerhetsbesiktning för att bedöma anläggningens trafiksäkerhet och vilka åtgärder som behövs för det.

Vilket underhåll görs på själva rälsen?

– Eftersom både rälsen och spårvagnarnas hjul är av järn slits rälsen ner efter ett tag. Det kan handla om några millimetrar. Då svetsar man tillbaka metall på rälsen för att förlänga livslängden. Under besiktningen bedömer man när rälsen behöver bytas ut helt från besiktningstillfället – det kan vara inom ett, tre eller fem år. Det beror på vilken trafikintensitet som är just där. Från att ny räls läggs har den en livslängd på 10–50 år. En räls som har en snäv kurva och är hårt trafikerad håller kortast tid, och en raksträcka med lite trafik håller längst.

Varför gnisslar det om spårvagnarna ibland?

– Det beror på mikroskopiskt små sprickor uppepå rälsen. När vagnen går lite i sidled kan det uppkomma ett ljud. Det är särskilt de italienska vagnarna som har gnisslat och det beror på att de har en annan hjulupphängning där hjulen sitter lite stelt. Hjulparet ska egentligen följa med vagnen i kurvor, men de är inte så bra på det. Då gnisslar det när vagnen svänger och hjulen går emot rälsen.

Vad görs för att minska gnisslet?

– Vi har 28 spårvagnar som är utrustade med ett smörjsystem som känner av när det kommer en kurva och då lägger smörjmedel uppepå rälsen. I tre timmar håller den sig smörjd innan nästa vagn automatiskt känner av att det behöver smörjas på nytt. Det hjälper mot gnissel. Om det behöver smörjas ännu mer finns det personer som åker ut och smörjer för hand. För att minska slitaget smörjs även sidan av rälsen av särskilda smörjbilar. På spåren som går utanför centrum finns smörjstationer som automatiskt pytsar ut smörjmedel. De går inte att ha i stan där folk passerar över spåren eftersom det blir för kletigt.

  • Publicerad 2021-06-29