Jobba på Västtrafik

På den här sidan listar vi lediga jobb på Västtrafiks kontor. Till exempel på IT-avdelningen, jobb inom försäljning eller marknadsföring. 

Lediga jobb

Vikarierande samhällsutvecklare

Som samhällsutvecklare på Västtrafik arbetar du med samhällsplanering kopplat till kollektivtrafik och är med och driver och utvecklar Västtrafiks samarbete med kommuner och andra aktörer i Västra Götaland. I rollen ingår att:

  • arbeta för att kommunernas samhällsplanering och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand
  • fungera som Västtrafiks representant och företräda bolaget i olika nätverk och forum
  • ansvara för dialog med, och information till, kommuner och andra samarbetspartners, exempelvis Trafikverket
  • vara ett naturligt bollplank för kommuner i deras olika samhällsplaneringsprocesser
  • delta i olika former av utredningar och studier
  • agera proaktivt för att främja kollektivtrafikens roll i det hållbara samhället

Läs mer och sök tjänsten som samhällsutvecklare

Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober.

Affärsansvarig för skoltrafik

Västtrafik upphandlar, utför och utvecklar skoltrafik på uppdrag av kommuner som beställare. Som affärsansvarig för skoltrafik driver du affären kring skoltrafik framåt. Du säkerställer arbetet såväl internt som i trepartssamverkan mellan Västtrafik, kommuner och berörda trafikföretag.

Du är Västtrafiks kontaktperson gentemot kommuner och har löpande avstämningar och uppföljning av verksamhet, ekonomi och utveckling tillsammans med kommuner och berörda trafikföretag. Du ansvarar för framtagande, uppföljning och utveckling av avtal gentemot kommuner och säkerställer att dessa harmoniserar med utveckling av trafikavtal med berörda trafikföretag.

Läs mer och sök tjänsten som affärsansvarig

Välkommen med din ansökan senast 7 november.

Analytiker

I rollen som analytiker tillgängliggör du data för verksamheten, främst genom interaktiva rapporter i Power BI. Du kommer att arbeta med bland annat trafikdata från fordon, resandestatistik och kunddatabaser. Det kan handla om att automatisera inflödet av data från återkommande kundundersökningar för vidare analys, visualisera resandet och utvecklingen över tid på de olika linjerna, eller testa och utvärdera nya sätt att optimera trafiken.

Läs mer och sök tjänsten som analytiker

Välkommen med din ansökan senast 7 november.

Teamledare för fordonsförvaltningen

Som teamledare hos oss på fordon och fastighet leder du vårt team, bestående av cirka sju fordonsförvaltare. Du planerar och följer upp gruppens arbete men fungerar också som funktionsföreträdare för affärsenhetens fordonsfrågor (tåg, spårvagn och båt). En viktig del av uppdraget är att biträda avdelningschefen i ledning och samordning av avdelningen som helhet.

Rollen innebär att du har fullt personalansvar vilket till exempel innebär lönesättning, medarbetaruppföljning och arbetsmiljöfrågor.

Som teamledare hos oss blir du en av Västtrafiks kontaktpersoner både internt och externt och skall kunna ersätta avdelningschefen i vissa forum. Du kommer att ha ett stort kontaktnät, tvärfunktionellt inom hela Västtrafik mot bland annat affärsenhetens avdelningar, upphandlingsavdelningen och strategisk planering men även mot externa kontakter med samarbetspartners så som Trafikverket, Trafikkontoret, trafikföretag samt leverantörer av varor och tjänster.

Läs mer och sök tjänsten som teamledare

Välkommen med din ansökan senast den 7 november.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies