Periodkort

Tabell som visar priserna för våra periodbiljetter under 2020.

 

2020-01-01 till 2020-01-04

 

 

2020-01-05 till 2020-11-03

 

 

Periodkort

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Tätort 30 dagar

520 kr 390 kr 390 kr 535 kr 400 kr 400 kr

Tätort 90 dagar

1 405 kr 1 055 kr - 1 445 kr 1 085 kr -

Tätort ToV 30 dagar

580 kr 435 kr 435 kr 595 kr 445 kr 445 kr

Tätort ToV 90 dagar

1 565 kr 1 175 kr - 1 605 kr 1 205 kr -

Tätort Skövde 365 dagar

5 200 kr - - 5 350 kr - -

Tätort Uddevalla 365 dagar

5 200 kr - -

5 350 kr

-

-

Kommun 30 dagar (exkl. Borås, Göteborg, Mölndal
och Partille)

775 kr 580 kr

-

775 kr

580 kr

-

Kommun 90 dagar (exkl. Borås, Göteborg)

2 095 kr 1 580 kr

-

2 095 kr

1 580 kr

-

Borås 30 dagar

580 kr 435 kr

435 kr

595 kr

445 kr

445 kr

Borås 90 dagar

1 565 kr 1 175 kr

-

1 605 kr

1 205 kr

-

Borås 365 dagar

11 600 kr -

-

11 900 kr

-

-

Göteborg 30 dagar

775 kr 580 kr

-

775 kr

580 kr

-

Göteborg 90 dagar

2 095 kr 1 570 kr

-

2 095 kr

1 570 kr

-

Göteborg 365 dagar

7 750 kr 5 800 kr

-

7 750 kr

5 800 kr

-

Mölndal 30 dagar

775 kr 580 kr

580 kr

775 kr

580 kr

580 kr

Partille 30 dagar

775 kr 580 kr

580 kr

775 kr

580 kr

580 kr

Göteborg+ 30 dagar

1 110 kr 835 kr

-

1 145 kr

860 kr

-

Göteborg+ 90 dagar

2 995 kr 2 245 kr

-

3 090 kr

2 320 kr

-

Göteborg+ 365 dagar

11 100 kr -

-

11 450 kr

-

-

Göteborg++ 30 dagar

1 415 kr 1 060 kr

-

1 455 kr

1 090 kr

-

Göteborg++ 90 dagar

3 820 kr 2 865 kr

-

3 930 kr

2 950 kr

-

Göteborg++ 365 dagar

14 150 kr -

-

14 550 kr

-

-

Kranskommun 30 dagar

1 215 kr 910 kr

-

1 250 kr

940 kr

-

Flerkommun 30 dagar

1 215 kr 910 kr

-

1 250 kr

940 kr

-

Flerkommun 90 dagar

3 280 kr 2 460 kr

-

3 375 kr

2 530 kr

-

Flerkommun 365 dagar

12 150 kr -

-

12 150 kr

-

-

Flerkommun+ 30 dagar

1 555 kr 1 165 kr

-

1 600 kr

1 200 kr

-

Flerkommun+ 90 dagar

4 200 kr 3 150 kr

-

4 320 kr

3 240 kr

-

Flerkommun+ 365 dagar

15 550 kr -

-

16 000 kr

-

-

Regionen Runt 30 dagar

1 765 kr 1 325 kr

-

1 820 kr

1 365 kr

-

Regionen Runt 90 dagar

4 765 kr 3 575 kr

-

4 915 kr

3 685 kr

-

Regionen Runt 365 dagar

17 650 kr -

-

18 200 kr

-

-

Regionen Runt Xtra 30 dagar

3 680 kr -

-

3 790 kr

-

-

Viskadal 30 dagar

1 215 kr 910 kr

-

1 250 kr

940 kr

-

Viskadal 90 dagar

3 280 kr 2 460 kr

-

3 375 kr

2 530 kr

-

 

En- och tredygnsbiljetter

Tabell som visar priserna för våra en- och tredygnsbiljetter under 2020.

 

2020-01-01 till 2020-01-04

 

 

2020-01-05 till 2020-11-03

 

 

En- och tredygnsbiljett

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Göteborg 1 dygn

95 kr 70 kr - 100 kr 75 kr -

Göteborg 3 dygn

190 kr 140 kr - 200 kr 150 kr -

Göteborg+ 1 dygn

135 kr 100 kr - 140 kr 105 kr -

Göteborg+ 3 dygn

270 kr 200 kr - 280 kr 210 kr -

Göteborg++ 1 dygn

210 kr 160 kr - 215 kr 160 kr -

Göteborg++ 3 dygn

420 kr 320 kr -

430 kr

320 kr

-

Regionen Runt 1 dygn

310 kr 235 kr

-

320 kr

240 kr

-

Regionen Runt 3 dygn

620 kr 470 kr

-

640 kr

480 kr

-

Tätort 1 dygn

95 kr 70 kr

-

100 kr

75 kr

-

Tätort 3 dygn

190 kr 140 kr

-

200 kr

150 kr

-

Kommun 1 dygn

115 kr 85 kr

-

120 kr

90 kr

-

Kommun 3 dygn

775 kr 580 kr

-

775 kr

580 kr

-

Flerkommun 1 dygn

200 kr 150 kr

-

205 kr

155 kr

-

Flerkommun 3 dygn

7 750 kr 5 800 kr

-

7 750 kr

5 800 kr

-

Flerkommun + 1 dygn

400 kr 300 kr

-

410 kr

310 kr

-

Flerkommun + 3 dygn

450 kr 340 kr

-

460 kr

350 kr

-

Viskadal 1 dygn

200 kr 150 kr

-

205 kr

155 kr

-

Viskadal 3 dygn

400 kr 300 kr

-

410 kr

310 kr

-

Skärgård 1 dygn

115 kr 85 kr

-

120 kr

90 kr

-

Skärgård 3 dygn

230 kr 170 kr

-

240 kr

180 kr

-

Enkelbiljetter

Tabell som visar priserna för våra enkelbiljetter under 2020.

 

2020-01-01 till 2020-01-04

 

 

2020-01-05 till 2020-11-03

 

 

Enkelbiljett

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Tätort (även ToV)

31 kr 23 kr - 33 kr 25 kr -

1 kommun inom Göteborg++

31 kr 23 kr - 33 kr 25 kr -

2 kommuner inom Göteborg++

44 kr 33 kr - 44 kr 33 kr -

3 kommuner inom Göteborg++ (exkl. GMP)

57 kr 43 kr - 60 kr 45 kr -

GMP (inom Göteborg, Mölndal och Partille)

44 kr 33 kr - 44 kr 33 kr -

4 kommuner inom Göteborg++

71 kr 53 kr -

74 kr

56 kr

-

5 kommuner inom Göteborg++

71 kr 53 kr

-

74 kr

56 kr

-

1 kommun i området utanför Göteborg++

44 kr 33 kr

-

44 kr

33 kr

-

2 kommuner i omr utanför Göteborg++

75 kr 56 kr

-

75 kr

56 kr

-

3 kommuner i omr utanför Göteborg++

106 kr 80 kr

-

106 kr

80 kr

-

4 kommuner i omr utanför Göteborg++

115 kr 85 kr

-

120 kr

90 kr

-

5 kommuner i omr utanför Göteborg++

168 kr 126 kr

-

168 kr

126 kr

-

6 kommuner i omr utanför Göteborg++

199 kr 149 kr

-

199 kr

149 kr

-

7 eller fler kommuner i omr utanför Gbg++ (maxpris)

212 kr 156 kr

-

212 kr

156 kr

-

Kontoladdning

Tabell som visar priserna för våra kontoladdning under 2020.

 

2020-01-01 till 2020-01-04

 

 

2020-01-05 till 2020-11-03

 

 

Zonbaserad kostnad för Kontoresa

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Vuxen

Ungdom

Lågtrafik

Tätort (även ToV)

28 kr 21 kr - 30 kr 23 kr -

1 kommun inom Göteborg++

28 kr 21 kr - 30 kr 23 kr -

2 kommuner inom Göteborg++

40 kr 30 kr - 40 kr 30 kr -

3 kommuner inom Göteborg++ (exkl. GMP)

52 kr 39 kr - 55 kr 41 kr -

4 kommuner inom Göteborg++

65 kr 49 kr -

68 kr

51 kr

-

5 kommuner inom Göteborg++

65 kr 49 kr

-

68 kr

51 kr

-

1 kommun i området utanför Göteborg++

40 kr 30 kr

-

40 kr

30 kr

-

2 kommuner i omr utanför Göteborg++

69 kr 52 kr

-

69 kr

52 kr

-

3 kommuner i omr utanför Göteborg++

97 kr 73 kr

-

97 kr

73 kr

-

4 kommuner i omr utanför Göteborg++

126 kr 95 kr

-

126 kr

95 kr

-

5 kommuner i omr utanför Göteborg++

154 kr 116 kr

-

154 kr

116 kr

-

6 kommuner i omr utanför Göteborg++

183 kr 167 kr

-

183 kr

167 kr

-

7 eller fler kommuner i omr utanför Gbg++ (maxpris)

194 kr 146 kr

-

194 kr

146 kr

-

Nya biljetter för tre zoner

Tabell som visar priserna för våra nya biljetter tre zoner.

 

2020-11-04 till 2020-12-31

 

Kostnad för periodbiljett

Vuxen

Ungdom

Biljett för en zon A, B eller C 30 dgr

795 kr 595 kr

Biljett för två zoner AB eller BC 30 dgr

1 195 kr 895 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC 30 dgr

1 825 kr 1 370 kr

Biljett för en zon A, B eller C 90 dgr

2 145 kr 1 610 kr

Biljett för två zoner AB eller BC 90 dgr

3 225 kr 2 420 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC 90 dgr

4 930 kr 3 700 kr

Biljett för en zon A, B eller C 365 dgr

7 950 kr 5 950 kr

Biljett för två zoner AB eller BC 365 dgr

11 950 kr 8 950 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC 365 dgr

18 250 kr 13 700 kr

Biljett Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 30 dgr

695 kr 520 kr

Biljett Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 90 dgr

1 875 kr 1 405 kr

Biljett Mini Borås, ToV, Skövde, Uddevalla 365 dgr

6 950 kr 5 200 kr

 

   

Kostnad för en- och tredygnsbiljett

Vuxen

Ungdom

Biljett för en zon A, B eller C 1 dygn

110 kr 85 kr

Biljett för en zon A, B eller C 3 dygn

220 kr 170 kr

Biljett för två zoner AB eller BC 1 dygn

220 kr 165 kr

Biljett för två zoner AB eller BC 3 dygn

440 kr 330 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC 1 dygn

330 kr 250 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC 3 dygn

660 kr 500 kr

 

   

Kostnad för enkelbiljett samt resa med konto

Vuxen

Ungdom

Biljett för en zon A, B eller C

34 kr

26 kr

Biljett för två zoner AB eller BC

68 kr

51 kr

Biljett för tre zoner, hela regionen ABC

102 kr

77 kr

Publicerad 2021-02-01
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies