jan

Påstigning bak i buss- och spårvagnstrafiken

Från den 13 januari kan du som reser med oss behöva kliva på bussen genom de bakre dörrarna. Orsaken är den ökade smittspridningen av coronaviruset. Några busslinjer i regionen kommer fortsatt ha öppen framdörr.

Publicerad 2022-01-12

Rekommendationer - Covid-19

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Sverige och världen, har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya åtgärder i kollektivtrafiken. 

Publicerad 2021-12-08
jan

Nya biljettpriser

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat om att genomföra en prishöjning på Västtrafiks biljetter med i genomsnitt 2,6 procent. De nya priserna börjar gälla söndagen den 9 januari 2022. Anledningen till att priserna ändras beror på att vi måste täcka upp för de kostnader som finns, för att kunna driva kollektivtrafiken. Men också för att vi ska kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken och göra den så bra som möjligt. 

Publicerad 2021-12-13

Västtrafik återlöser periodbiljetter

Nu ger vi möjlighet att lösa in sin periodbiljett om man vill pausa sitt resande med kollektivtrafiken med anledning av de nya rekommendationerna. Det gäller biljetter som är köpta senast den 12 januari 2022. Du får en värdekod eller värdecheck som motsvarar det återstående värdet på biljetten. Erbjudandet riktar sig till alla som inte kan eller behöver resa nu.

Publicerad 2021-12-13

Prisuppgifter för reseavdrag i deklarationen

Snart är det tid för deklaration och många har möjlighet att göra reseavdrag. Här hittar du alla biljettpriser som gällde under 2021. 

 

Publicerad 2021-02-01

Elbussar ger kraftig minskning av utsläpp

Ett år efter Västtrafiks storlansering av elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille börjar nu miljövinsterna märkas. Under året som gått beräknas utsläppen av kväveoxider i busstrafiken halverats och utsläppen av koldioxid i minskat med 10 procent som en följd av elektrifieringen.

Publicerad 2021-12-13

Eloise - Västtrafiks nya elfärja

Eloise blir namnet på Västtrafiks nya elfärja. Engagemanget i tävlingen var rekordstort då  göteborgarna bidrog med 4 582 namnförslag. 

Publicerad 2021-11-24

Trafiken under trettonhelgen

Under trettonhelgen kör trafiken lite annorlunda. Här kan du se hur vi kör under helgdagarna. 

Publicerad 2021-12-07
dec

Nu byter vi tidtabell

Söndagen den 12 december byter vi tidtabeller för alla våra linjer i hela regionen. För en del linjer innehåller den nya tidtabellen något färre turer än tidigare. För att dessa ska drabba så få resenärer som möjligt handlar det främst om att glesa ut trafik där resandet är lågt eller där det kör annan trafik parallellt. 

Publicerad 2021-11-22
dec

Nya bussar på linje 100

Nu blir resorna bekvämare på en av Västtrafiks stora pendlarlinjer. På söndag börjar helt nya dubbeldäckare köra på linje 100 mellan Göteborg och Borås.

Publicerad 2021-12-06
Läs in fler
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies