Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Våra fordon måste kunna framföras på ett säkert sätt och därför behöver turer ibland ställas in för att inte riskera din eller förarnas säkerhet. Det är trafikföretagen som kör fordonen som ansvarar för och tar beslut om det. Att turer ställs in kan bland annat bero på hala backar som fordonen ska uppför, olyckor där andra fordon har hamnat i vägbanan eller att vägar inte har hunnit bli snöröjda.  

Vi är beroende av flera aktörer för att kollektivtrafiken ska fungera i vinterväglag. Kommunerna och Trafikverket har till exempel ansvar för att snöröja och salta eller sanda vägarna i Västra Götalandsregionen. 

Så kan du förbereda dig när det väntas snö

  • Håll dig uppdaterad och följ utvecklingen i kollektivtrafiken här på vår hemsida och i appen Västtrafik To Go.  
  • Följ väderutvecklingen, eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt. Till exempel utfärdar SMHI vädervarningar utifrån vilka konsekvenser eller störningar vädret kan orsaka i samhället 

Så förbereder sig Västtrafik när det väntas snö

  • Vi tillsammans med trafikföretagen följer väderprognoserna noga. 
  • Vi ökar bemanningen när det beräknas bli mycket snö. Även trafikföretagen höjer beredskapen för eventuella händelser. Exempelvis sätter de in föråkare för att kontrollera framkomligheten.  
  • Kommunerna och Trafikverket som sköter väghållningen i Västra Götalandsregionen prioriterar snöröjning och halkbekämpning där kollektivtrafiken kör. 
Publicerad 2024-04-02