Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Färja vid färjeläge Lundbystrand

Göteborgs Stad har byggt ett nytt färjeläge vid Lundbystrand som står färdigt den 3 maj. Samma dag kommer nya färjelinje 287 som kör mellan Stenpiren och Lundbystrand att stanna vid färjeläget under vardagar. 

Den nya färjelinjen finansieras av Göteborgs Stad i syfte att stärka resmöjligheterna över älven. Färjelinjen kommer att vara avgiftsfri och blir ett välkommet tillskott till de som behöver ta sig mellan arbete, bostad och aktiviteter på respektive sida av älven.

Norra älvstranden växer och många arbetspendlar till och från området. Den nya färjelinjen kompletterar busstrafiken och gör det möjligt för dig som resenär att kombinera cykel och kollektivtrafik.

Linjen körs med en av Västtrafiks elfärjor. Resan mellan Stenpiren och Lundbystrand tar cirka 5 minuter. Det nya färjeläget ligger i ett av stadens mest växande utvecklingsområden, Lindholmen. Detta kopplas nu ihop med Stenpiren, som är en stor och central knutpunkt i kollektivtrafiken.

Publicerad 2024-04-22