Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Trafiken i Dalsland, Kungälv och Stenungsund kommer att börja köras med grönare bussar i och med den nya upphandlingen. Foto: Lasse Edwartz

Upphandlingen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik och skoltrafik i de tre områdena. Trafiken börjar köra i augusti 2023 och juni 2024 och avtalen sträcker sig till juni 2033. Avtalet för trafiken i Stenungsund har tilldelats Ellös buss AB. Vy buss AB har tilldelats trafiken i Kungälv och Dalsland.

I Kungälv och Stenungsund blir tätortstrafiken helt elektrifierad medan det blir biogasbussar i landsbygdstrafiken. I och med de nya avtalen kommer även övervägande skoltrafik i Stenungsund bli eldriven. I trafiken i Dalsland satsas det i huvudsak på biogasbussar.

 Vi ser fram emot att kunna bidra till att ge både Stenungsund och Kungälv tystare och renare stadsrum. Detta känns som ännu ett steg i rätt riktning för att fortsätta utveckla vår eldrivna trafik. Vi fortsätter arbeta för att för att nå vårt mål, nämligen att all vår stads- och tätortstrafik ska vara elektrifierad år 2030, säger Rebecca Sundborg, affärschef för buss region på Västtrafik.

Omfattar totalt 130 bussar

I upphandlingen lämnade Ellös buss AB och Vy buss AB de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Värdet på upphandlingen uppgår till cirka 190 miljoner kronor per år, totalt cirka 1,9 miljarder kronor för hela avtalsperioden. Hela upphandlingen omfattar cirka 130 bussar, varav 9 elbussar i den ordinarie linjetrafiken. Även 13 bussar i Stenungsunds skoltrafik blir eldrivna.

Fakta 

  • Avtalet gällande Kungälv omfattar tätortslinjerna 1–3, landsbygdstrafiken samt skoltrafik. Trafikstarten för linjetrafiken är juni 2024 och den öppna skoltrafiken augusti 2023.
  • Avtalet gällande Stenungsund omfattar tätortslinjerna 1–3, landsbygdstrafiken samt den öppna skoltrafiken. Trafikstart är augusti 2023.
  • Ett av avtalen omfattar Dalslands linjetrafik, den öppna skoltrafiken i Mellerud samt den stängda skoltrafiken i Vänersborg. Trafikstart är augusti 2023.

Bilder

  • Trafiken i Dalsland, Kungälv och Stenungsund kommer att börja köras med grönare bussar i och med den nya upphandlingen. Foto: Lasse Edwartz
    jpg, öppnas i nytt fönster
  • Rebecca Sundborg, affärschef för buss region på Västtrafik. Foto: Thomas Harrysson
    jpg, öppnas i nytt fönster