Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Under nästa år blir det bland annat tätare turer i tåg- och busstrafiken.

– Kollektivtrafiken i vår region behöver ständigt ses över och utvecklas i takt med att regionen växer och fler reser kollektivt. Nästa år satsar vi främst på tätare turer i tåg- och busstrafiken där resandet är högt och där det finns potential att locka fler resenärer till kollektivtrafiken, säger Bijan Zainali, Västtrafiks styrelseordförande.

Resandet med kollektivtrafiken är uppe i stort sett i samma nivåer som före pandemin. 

Satsning på tåg

Både Västkustbanan och Västra Stambanan får fler tågavgångar under nästa år. Flera nya avgångar sätts in på sträckorna:

  • Göteborg – Vänersborg 
  • Göteborg – Varberg
  • Göteborg – Säffle/Åmål
  • Borås – Varberg
  • Uddevalla – Herrljunga – Borås

Fler bussturer i Göteborg

I Göteborg blir det fler turer på linje 34 för att möta det ökande resandet till och från Campus Lundby.

För att möta behovet av kollektivtrafik till och från Högsbo sjukhus får även linje 65 fler turer.

Resandet har återhämtat sig efter pandemin på sträckan mellan Partille –Tahult–Landvetter och därför får även linje 511 fler turer under nästa år.

Extra satsning och ny linje i Borås

Resandet på linje 200 och 300 har ökat kraftigt under det senaste året. För att möta det ökade resandet och samtidigt ha möjlighet att locka fler resenärer får linjerna fler turer.

Även linje 6 och 8 i Borås får fler turer till följd av ökat resande.

Mellan Viared norra och Borås centrum startar också nya linje 21 under nästa år.

De flesta trafikförändringarna införs i december i år. 

Bilder

Dokument