Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

För att göra det enklare att kombinera cykel med kollektivtrafik ska Västtrafik i höst testa en ny lösning ombord på fyra Västtåg. Fotograf: Eddie Löthman

I dag kan resenärer ta med sig cykeln gratis på Västtågen, det vill säga de tåg som körs av Västtrafik. Men antalet platser är begränsat och en utmaning är att det är många som samsas om samma yta. Det är också otydligt vem som har företräde och var och hur man ska ställa sin cykel.  

– Vi kan se att det finns en stor osäkerhet kring hur man reser med cykel ombord på tåg. Den här otydligheten leder till onödigt skav ombord, säger Karin Ryberg, projektledare hållbar mobilitet på Västtrafik.  

För att göra det enklare att kombinera cykel med kollektivtrafik ska Västtrafik under kommande 18 månader testa flera olika lösningar. Redan nu i höst testas en ny lösning ombord på fyra tåg.  

Ny parkeringslösning ombord 

På de aktuella tågen kommer utsidan på vagnar som har plats för cykel att folieras i grönt och dekaler med tydliga instruktioner på golv och väggar ska hjälpa resenärerna att hitta rätt. Nya cykelställ gör det också enklare att parkera cykeln under resan. För att skapa mer plats har stolar tagits bort och barnvagnar har fått en egen del av vagnen.  

Det första tåget med den nya lösningen kommer att börja rulla den här veckan. De övriga tre kommer ut i spåren veckorna därefter. Tågen som ingår i testet kommer främst att trafikera Göteborg-Kungsbacka, Göteborg-Älvängen och Göteborg-Alingsås. 

– Det här är sträckor där vi har många pendlare som vill ha med sin cykel och där många hör av sig till kundtjänst med synpunkter, säger Karin Ryberg.  

Utvärdering sker löpande 

Testet pågår i två månader och utvärdering kommer att ske löpande. Både tågvärdar, cyklister och övriga resenärer kommer att få möjlighet att tycka till om de nya lösningarna.   

– Det här är ett första steg. Vi hoppas att testet ska hjälpa oss och ge svar på hur vi kan bli ännu bättre, göra det tydligare och öka nöjdheten. Cyklingen är viktig för att öka det hållbara resandet och det finns många positiva effekter av att det är enkelt att kombinera olika sätt att resa på, säger Karin Ryberg. 

Testet är en del av ett pilotprojekt som under två år ska testa och utvärdera olika lösningar som gör det enklare för resenärer att kombinera resor med cykel och kollektivtrafik. Målet är att öka det hållbara resandet. Satsningen finansieras av Västra Götalandsregionen och projektleds av Västtrafik.  

Bilder