Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet på vår webbplats. Vasttrafik.se uppfyller delvis lagkraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt vår egen bedömning den 24 juni 2021. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver material från vasttrafik.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillsyn

Kontakta DIGG - myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns på vasttrafik.se.

Problem vid användning utan synförmåga


Syntolkning och text saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Felmeddelande läses inte upp av skärmläsare

Formulären för förseningsersättning och reklamation följer delvis inte lagkraven. Om du angett ett felaktigt personnummer vid ansökan om förseningsersättning eller reklamation visas ett felmeddelande visuellt som talar om att personnumret måste anges med 12 siffror. Skärmläsaren läser inte upp det felmeddelandet. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Inkonsekvent felmeddelande

I första delen av formuläret på förseningsersättning kan en användare inte klicka sig vidare förrän alla obligatoriska fält är ifyllda. I andra delen av formuläret går det att klicka sig vidare utan att ha fyllt i alla fält. Formuläret är inte konsekvent utformat och följer därför lagkravet delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Inloggningssida - Mitt konto

Västtrafiks inloggningssida följer delvis inte lagkravet. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Inmatningsfälten saknar syften. Vilket gör det svårt för användare med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Sidans huvudsakliga språk är inte angivet på ett sätt som hjälpmedel som t.e.x skärmläsare kan hantera.
 • Ett felmeddelande i formuläret för inloggning uppfattas inte av hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
 • Kryssrutan för att ange att inloggningsuppgifter ska sparas i formuläret saknar synlig fokusmarkering.
 • Alttexterna på logotyperna i footern har inte tillräcklig kontrast.


PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

Pdf:er är inte tillgänglighetanpassade vilket gör att det kan vara svårt för en del användare att nå informationen i dem. Pdf:erna uppfyller därmed inte lagkravet. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi jobbar under 2021 med en intern process för att säkerställa att nya pdf:er upphandlas och produceras i ett tillgängligt format. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Pdf:er som inte är tillgängliga:

 • Västtrafiks årsredovisning 2020
 • Styrelsehandlingar och protokoll från Västtrafiks styrelsemöten
 • Ansökan om reshjälpskort
 • Blankett för återbetalning av pant
 • Stationer för ledsagarservice
 • Rapport om Hållplats 2020 - en attitydundersökning
 • Blankett för reklamation av bankkortsköp
 • Blankett för reklamation där kvitton ska bifogas
 • Ansökan om ersättning för taxi eller egen bil
 • Blankett för förseningsersättning
 • Beställningsblanketter för företagskunder
 • Blankett för retur av företagsbiljetter
 • Linjekartor

GetFeedback - funktion för feedback

Vi använder tjänsten för att samla in feedback från våra användare som vi kan använda för att förbättra vår webbplats. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Namn och roll för knappen för feedback kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar har ett namn på engelska men är inte uppmärkt med språk.
 • Det går inte att välja "Konkret feedback" med hjälp av tangentbordet.
 • Namnen på inmatningsfält kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Sidor som innehåller tjänsten innehåller HTML-kod med valideringsfel. Det gör att funktionen inte fullt ut kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar saknar synlig fokusmarkering.
 • Flera ledtexter är inte kopplade till inputfältet på ett sätt som gör att de kan kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller bristerna innan den 1 oktober 2021. Lagkravet följs delvis inte.

 • Rubrikhierarkin är angiven i fel ordning på ett ställe.
 • Ett inmatningsfält saknar syfte vilket gör det svårt för en användare med med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Siffrorna som används för att byta sida och två rullgardinslistor går inte att hantera med tangentbordet.
 • Namn på flera knappar och länkar kan inte läsas upp av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Många fokuserbara element saknar synlig fokusmarkering.
 • Ett e-postfält saknar synlig ledtext.
 • Det förekommer otillräckliga kontraster på flera ställen.
 • En länk saknar textinnehåll.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Syntolkning saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.


Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som visas när en användare inte fyllt i ett formulär på rätt sätt är följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

200% förstoring fungerar inte optimalt i vissa webbläsare

Det kan vara svårt att läsa informationen då viss text kan hamna utanför sin bakgrundsyta. Lagkravet följs delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Otillräckliga kontraster

På vissa delar av webbplatsen är färgkontrasterna inte tillräckliga. Användare som har nedsatt färgseende kan ha svårt att identifiera skillnaden som kontrasten visar. Lagkravet följs delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Felmeddelande läses inte upp av skärmläsare

Formulären för förseningsersättning och reklamation följer delvis inte lagkraven. Om du angett ett felaktigt personnummer vid ansökan om förseningsersättning eller reklamation visas ett felmeddelande visuellt som talar om att personnumret måste anges med 12 siffror. Skärmläsaren läser inte upp det felmeddelandet. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Inkonsekvent felmeddelande

I första delen av formuläret på förseningsersättning kan en användare inte klicka sig vidare förrän alla obligatoriska fält är ifyllda. I andra delen av formuläret går det att klicka sig vidare utan att ha fyllt i alla fält. Formuläret är inte konsekvent utformat och följer därför lagkravet delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Inloggningssida - Mitt konto

Västtrafiks inloggningssida följer delvis inte lagkravet. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Inmatningsfälten saknar syften. Vilket gör det svårt för användare med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Sidans huvudsakliga språk är inte angivet på ett sätt som hjälpmedel som t.e.x skärmläsare kan hantera.
 • Ett felmeddelande i formuläret för inloggning uppfattas inte av hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
 • Kryssrutan för att ange att inloggningsuppgifter ska sparas i formuläret saknar synlig fokusmarkering.
 • Alttexterna på logotyperna i footern har inte tillräcklig kontrast.

PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

Pdf:er är inte tillgänglighetanpassade vilket gör att det kan vara svårt för en del användare att nå informationen i dem. Pdf:erna uppfyller därmed inte lagkravet. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi jobbar under 2021 med en intern process för att säkerställa att nya pdf:er upphandlas och produceras i ett tillgängligt format. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Pdf:er som inte är tillgängliga:

 • Västtrafiks årsredovisning 2020
 • Styrelsehandlingar och protokoll från Västtrafiks styrelsemöten
 • Ansökan om reshjälpskort
 • Blankett för återbetalning av pant
 • Stationer för ledsagarservice
 • Rapport om Hållplats 2020 - en attitydundersökning
 • Blankett för reklamation av bankkortsköp
 • Blankett för reklamation där kvitton ska bifogas
 • Ansökan om ersättning för taxi eller egen bil
 • Blankett för förseningsersättning
 • Beställningsblanketter för företagskunder
 • Blankett för retur av företagsbiljetter
 • Linjekartor

Get Feedback - funktion för feedback

Vi använder tjänsten för att samla in feedback från våra användare som vi kan använda för att förbättra vår webbplats. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Namn och roll för knappen för feedback kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar har ett namn på engelska men är inte uppmärkt med språk.
 • Det går inte att välja "Konkret feedback" med hjälp av tangentbordet.
 • Namnen på inmatningsfält kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Sidor som innehåller tjänsten innehåller HTML-kod med valideringsfel. Det gör att funktionen inte fullt ut kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar saknar synlig fokusmarkering.
 • Flera ledtexter är inte kopplade till inputfältet på ett sätt som gör att de kan kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller bristerna innan den 1 oktober 2021. 

 • Rubrikhierarkin är angiven i fel ordning på ett ställe.
 • Ett inmatningsfält saknar syfte vilket gör det svårt för en användare med med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Siffrorna som används för att byta sida och två rullgardinslistor går inte att hantera med tangentbordet.
 • Namn på flera knappar och länkar kan inte läsas upp av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Många fokuserbara element saknar synlig fokusmarkering.
 • Ett e-postfält saknar synlig ledtext.
 • Det förekommer otillräckliga kontraster på flera ställen.
 • En länk saknar textinnehåll.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Problem vid användning utan hörsel eller nedsatt hörsel

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar textning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till textade filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på textning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar textning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Otillräckliga kontraster

På vissa delar av webbplatsen är färgkontrasterna inte tillräckliga. Användare som har nedsatt färgseende kan ha svårt att identifiera skillnaden som kontrasten visar. Lagkravet följs delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf uppfyller i dagsläget inte kontrastkraven. Förbättringar kring kontraster kommer finnas i de tabeller som skapas för att tas i bruk i december 2021. Dessa kommer bli tillgängliga på hemsidan under vecka 43. Tills vidare hänvisar vi våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

200% förstoring fungerar inte optimalt i vissa webbläsare

Det kan vara svårt att läsa informationen då viss text kan hamna utanför sin bakgrundsyta. Lagkravet följs delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

GetFeedback - funktion för feedback

Vi använder tjänsten GetFeedback för att samla in feedback från våra användare som vi kan använda för att förbättra vår webbplats. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Namn och roll för knappen för feedback kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar har ett namn på engelska men är inte uppmärkt med språk.
 • Det går inte att välja "Konkret feedback" med hjälp av tangentbordet.
 • Namnen på inmatningsfält kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Sidor som innehåller tjänsten innehåller HTML-kod med valideringsfel. Det gör att funktionen inte fullt ut kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar saknar synlig fokusmarkering.
 • Flera ledtexter är inte kopplade till inputfältet på ett sätt som gör att de kan kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller bristerna innan den 1 oktober 2021. 

 • Rubrikhierarkin är angiven i fel ordning på ett ställe.
 • Ett inmatningsfält saknar syfte vilket gör det svårt för en användare med med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Siffrorna som används för att byta sida och två rullgardinslistor går inte att hantera med tangentbordet.
 • Namn på flera knappar och länkar kan inte läsas upp av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Många fokuserbara element saknar synlig fokusmarkering.
 • Ett e-postfält saknar synlig ledtext.
 • Det förekommer otillräckliga kontraster på flera ställen.
 • En länk saknar textinnehåll.

Problem vid användning med begränsad rörlighet

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

GetFeedback - funktion för feedback

Vi använder tjänsten GetFeedback för att samla in feedback från våra användare som vi kan använda för att förbättra vår webbplats. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Namn och roll för knappen för feedback kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar har ett namn på engelska men är inte uppmärkt med språk.
 • Det går inte att välja "Konkret feedback" med hjälp av tangentbordet.
 • Namnen på inmatningsfält kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Sidor som innehåller tjänsten innehåller HTML-kod med valideringsfel. Det gör att funktionen inte fullt ut kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar saknar synlig fokusmarkering.
 • Flera ledtexter är inte kopplade till inputfältet på ett sätt som gör att de kan kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller bristerna innan den 1 oktober 2021. 

 • Rubrikhierarkin är angiven i fel ordning på ett ställe.
 • Ett inmatningsfält saknar syfte vilket gör det svårt för en användare med med hjälpmedel som t.ex. skärmläsare att veta vad som förväntas anges i fältet.
 • Siffrorna som används för att byta sida och två rullgardinslistor går inte att hantera med tangentbordet.
 • Namn på flera knappar och länkar kan inte läsas upp av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Många fokuserbara element saknar synlig fokusmarkering.
 • Ett e-postfält saknar synlig ledtext.
 • Det förekommer otillräckliga kontraster på flera ställen.
 • En länk saknar textinnehåll.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som visas när en användare inte fyllt i ett formulär på rätt sätt är följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Felmeddelande läses inte upp av skärmläsare

Formulären för förseningsersättning och reklamation följer delvis inte lagkraven. Om du angett ett felaktigt personnummer vid ansökan om förseningsersättning eller reklamation visas ett felmeddelande visuellt som talar om att personnumret måste anges med 12 siffror. Skrämläsaren läser inte upp det felmeddelandet. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

Inkonsekvent felmeddelande

I första delen av formuläret på förseningsersättning kan en användare inte klicka sig vidare förrän alla obligatoriska fält är ifyllda. I andra delen av formuläret går det att klicka sig vidare utan att ha fyllt i alla fält. Formuläret är inte konsekvent utformat och följer därför lagkravet delvis. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 oktober 2021.

GetFeedback - funktion för feedback

Vi använder tjänsten GetFeedback för att samla in feedback från våra användare som vi kan använda för att förbättra vår webbplats. Tjänsten brister i tillgänglighet på de punkter som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Namn och roll för knappen för feedback kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar har ett namn på engelska men är inte uppmärkt med språk.
 • Det går inte att välja "Konkret feedback" med hjälp av tangentbordet.
 • Namnen på inmatningsfält kan inte hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Sidor som innehåller tjänsten innehåller HTML-kod med valideringsfel. Det gör att funktionen inte fullt ut kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.
 • Flera knappar saknar synlig fokusmarkering.
 • Flera ledtexter är inte kopplade till inputfältet på ett sätt som gör att de kan kan hanteras av hjälpmedel som t.ex. skärmläsare.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för tidtabeller i pdf. Filerna är framtagna som underlag för tryckta tabeller och systemet som genererar dem är inte byggt för att ta hänsyn till de krav som tillgänglighetsanpassningarna ställer. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

Så har vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av vasttrafik.se.

Följande webbplatser som hänvisas till från vasttrafik.se kan ha brister i tillgänglighet:

Västtrafik AB granskar webbplatsen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2021-07-06

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies