Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Webbplatsens brister utifrån situation

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundservice eller appen Västtrafik To Go.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Mitt konto - hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Intern referens: UC-3468 och UC-3469

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-4129

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-4242

Svarssidor 

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

Språk sätts inte på sidan. Det kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under 2024.
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

E-postutskick för Kampanj, Nyhetsbrev och Trafikinfo 

 • Kan ej sätta webbsidans HTML-titel. Utan detta har användare ingen aning om sidans generella innehåll. 
 • Kan ej sätta webbsidans HTML-språk. Detta kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna. 
 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder. 
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar. 
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten. 

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Bildspel

På delar av webbplatsen finns bildspel, en interaktiv funktion där användaren kan växla mellan en serie av bilder. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024. Dessa tillgänglighetsbrister förekommer när användaren använder bildkarusellen:

 • Fokusmarkeringen för att bläddra mellan bilder syns inte optimalt, beroende på bildens färger. 

Intern referens: NV-5085

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter fokuserar ej på felmeddelanden

När du har fyllt i ett av dessa formulär felaktigt, och då får ett felmeddelande, så får ej det felmeddelande fokus. Detta gör att du då ej förstår att du inte har fyllt i informationen korrekt när du använder skärmläsare, och har svårt att skicka in din synpunkt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5421

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter och Reklamation har en felaktig rubrikstruktur

På dessa sidor så är rubrikstrukturen inte korrekt, t ex så kan en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5350

Sidan Om Västtrafik har en felaktigt rubrikstruktur

På denna sida så är rubrikstrukturen inte korrekt, en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5142

Inget status meddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otillgänglig information för skärmläsare vid inloggning med BankID på Mitt konto

Om du väljer att logga in med BankID så finns det information kring hur lång tid du har på dig att logga in med BankID som inte läses upp av skärmläsare. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen under inloggningsprocessen. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1292

Kursiv information vid accepterande av erbjudande på Mitt konto ej maskinläsbart

När du har fått ett erbjudande så är informationen om hur lång tid du har på dig att acceptera kursiv. Att texten är kursiv är information som ej är maskinläsbar så en person som använder skärmläsare får ej denna information utan den läses upp som vanlig text. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1180

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så sker ingen automatiskt flytt av kortet till spärrade kort

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så ligger kortet kvar under aktiva kort, det flyttas inte automatiskt till spärrade kort. Det står information på kortet att det är spärrat och nästa gång du går in på sidan så ligger kortet rätt. Att den ligger kvar under aktiva kort kan försvåra för personer som använder skärmläsare att vara säker på att kortet blivit spärrat.

Intern referens: MS-997

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundservice eller appen Västtrafik To Go.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Mitt konto - hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Intern referens: UC-3468 och UC-3469

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-4129

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-4242

Svarssidor 

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

Språk sätts inte på sidan. Det kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under 2024.
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

E-postutskick för Kampanj, Nyhetsbrev och Trafikinfo 

 • Kan ej sätta webbsidans HTML-titel. Utan detta har användare ingen aning om sidans generella innehåll. 
 • Kan ej sätta webbsidans HTML-språk. Detta kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna. 
 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder. 
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar. 
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten. 

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Bildspel

På delar av webbplatsen finns bildspel, en interaktiv funktion där användaren kan växla mellan en serie av bilder. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024. Dessa tillgänglighetsbrister förekommer när användaren använder bildkarusellen:

 • Fokusmarkeringen för att bläddra mellan bilder syns inte optimalt, beroende på bildens färger. 

Intern referens: NV-5085

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter fokuserar ej på felmeddelanden

När du har fyllt i ett av dessa formulär felaktigt, och då får ett felmeddelande, så får ej det felmeddelande fokus. Detta gör att du då ej förstår att du inte har fyllt i informationen korrekt när du använder skärmläsare, och har svårt att skicka in din synpunkt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5421

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter och Reklamation har en felaktig rubrikstruktur

På dessa sidor så är rubrikstrukturen inte korrekt, t ex så kan en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5350

Sidan Om Västtrafik har en felaktigt rubrikstruktur

På denna sida så är rubrikstrukturen inte korrekt, en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5142

Inget status meddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otillgänglig information för skärmläsare vid inloggning med BankID på Mitt konto

Om du väljer att logga in med BankID så finns det information kring hur lång tid du har på dig att logga in med BankID som inte läses upp av skärmläsare. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen under inloggningsprocessen. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1292

Kursiv information vid accepterande av erbjudande på Mitt konto ej maskinläsbart

När du har fått ett erbjudande så är informationen om hur lång tid du har på dig att acceptera kursiv. Att texten är kursiv är information som ej är maskinläsbar så en person som använder skärmläsare får ej denna information utan den läses upp som vanlig text. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1180

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så sker ingen automatiskt flytt av kortet till spärrade kort

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så ligger kortet kvar under aktiva kort, det flyttas inte automatiskt till spärrade kort. Det står information på kortet att det är spärrat och nästa gång du går in på sidan så ligger kortet rätt. Att den ligger kvar under aktiva kort kan försvåra för personer som använder skärmläsare att vara säker på att kortet blivit spärrat.

Intern referens: MS-997

Mitt konto - köphistorik för Västtrafik To Go

Kalendern blir inte större vid inzoomning för Firefox-användare. För att åtgärda denna brist så behöver du som användare ändra inställningar i ditt operativsystem.

Intern referens: MS-1158

Inga kända problem som påverkar vid användning utan hörsel eller nedsatt hörsel.

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under våren 2024.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under 2024.
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2024.
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister.

 • HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.