Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet på vår webbplats. Vasttrafik.se uppfyller delvis lagkraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt vår egen bedömning den 24 juni 2021. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver material från vasttrafik.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillsyn

Kontakta DIGG - myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns på vasttrafik.se.

Webbplatsens brister utifrån situation

Syntolkning och text saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under våren 2022.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under april 2022.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Sidhuvud

Texterna ”sök”, ”logga in” och ”language” har otillräckliga kontraster i förhållande till bakgrunden. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Avgångstavla

Texten "Inställd" som dyker upp vid inställda avgångar har otillräcklig kontrast.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under våren 2023.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Formulär för att ansöka om ersättning samt frågor och synpunkter

När en användare klickar på knappen ”ändra” och sedan tabbar vidare hamnar fokus på knappen ”Nästa steg” istället för i inmatningsfälten.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Prenumerationshanteringssidor för företagskunder 

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under sommaren 2022.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Felaktig tabordning
 • Kryssrutorna för val av utskick informerar inte användaren om att det är en kryssruta som är i fokus, samt om den är ifylld eller inte.
 • Kryssrutorna går inte att markera genom användning av kortkommandon.
 • Sidan saknar sidspråk.
 • Viss avsaknad av beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter för att skapa förståelse av sidans innehåll och syfte.
 • Informationsbärande bilder & ikoner saknar alternativtext.

Svarssidor 

Svarssidor är de sidor du möts av i samband med feedback för våra nyhetsbrev.
Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under sommaren 2022

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Felaktig tabordning.
 • Sidorna saknar rubrik.
 • Formulärdelar saknar etiketter.
 • Tjänsten Captcha stöjder inte uppläsning av skärmläsare.
 • Länkar går ej att markera genom tangentbordsnavigering.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Bekräftelsesidor

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Syntolkning saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Youtubes videospelare har brister i tillgänglighet

Youtubes videospelare används för vissa äldre filmer på vasttrafik.se. Videospelaren brister i tillgänglighet på punkterna nedan. Filmerna omfattas dock inte av lagen då de publicerades innan lagen började gälla.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under våren 2022.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under april 2022.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Sidhuvud

Texterna ”sök”, ”logga in” och ”language” har otillräckliga kontraster i förhållande till bakgrunden. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Avgångstavla

Texten "Inställd" som dyker upp vid inställda avgångar har otillräcklig kontrast.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under våren 2023.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Formulär för att ansöka om ersättning samt frågor och synpunkter

När en användare klickar på knappen ”ändra” och sedan tabbar vidare hamnar fokus på knappen ”Nästa steg” istället för i inmatningsfälten.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Prenumerationshanteringssidor för företagskunder 

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under sommaren 2022.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Felaktig tabordning
 • Kryssrutorna för val av utskick informerar inte användaren om att det är en kryssruta som är i fokus, samt om den är ifylld eller inte.
 • Kryssrutorna går inte att markera genom användning av kortkommandon.
 • Sidan saknar sidspråk.
 • Viss avsaknad av beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter för att skapa förståelse av sidans innehåll och syfte.
 • Informationsbärande bilder & ikoner saknar alternativtext.

Svarssidor 

Svarssidor är de sidor du möts av i samband med feedback för våra nyhetsbrev.
Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under sommaren 2022

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Felaktig tabordning.
 • Sidorna saknar rubrik.
 • Formulärdelar saknar etiketter.
 • Tjänsten Captcha stöjder inte uppläsning av skärmläsare.
 • Länkar går ej att markera genom tangentbordsnavigering.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Bekräftelsesidor

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar textning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till textade filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på textning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar textning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Youtubes videospelare har brister i tillgänglighet

Youtubes videospelare används för vissa äldre filmer på vasttrafik.se. Videospelaren brister i tillgänglighet på punkterna nedan. Filmerna omfattas dock inte av lagen då de publicerades innan lagen började gälla.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Inloggningssida privatkund

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under våren 2022.

 • Fokusmarkeringen har för låg kontrast på knappen med texten ”logga in”
 • Felmeddelande indikeras enbart med färg.
 • Fältet för e-post har ett felaktigt maskinläsbart syfte.

Hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under april 2022.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Sidhuvud

Texterna ”sök”, ”logga in” och ”language” har otillräckliga kontraster i förhållande till bakgrunden. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Avgångstavla

Texten "Inställd" som dyker upp vid inställda avgångar har otillräcklig kontrast.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under våren 2023.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Formulär för att ansöka om ersättning samt frågor och synpunkter

När en användare klickar på knappen ”ändra” och sedan tabbar vidare hamnar fokus på knappen ”Nästa steg” istället för i inmatningsfälten.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Youtubes videospelare har brister i tillgänglighet

Youtubes videospelare används för vissa äldre filmer på vasttrafik.se. Videospelaren brister i tillgänglighet på punkterna nedan. Filmerna omfattas dock inte av lagen då de publicerades innan lagen började gälla.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. 

Formulär för att ansöka om ersättning samt frågor och synpunkter

När en användare klickar på knappen ”ändra” och sedan tabbar vidare hamnar fokus på knappen ”Nästa steg” istället för i inmatningsfälten.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Bekräftelsesidor

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Youtubes videospelare har brister i tillgänglighet

Youtubes videospelare används för vissa äldre filmer på vasttrafik.se. Videospelaren brister i tillgänglighet på punkterna nedan. Filmerna omfattas dock inte av lagen då de publicerades innan lagen började gälla.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. 

Formulär för att ansöka om ersättning samt frågor och synpunkter

När en användare klickar på knappen ”ändra” och sedan tabbar vidare hamnar fokus på knappen ”Nästa steg” istället för i inmatningsfälten.
Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Sidor för hantering av e-post

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är inte validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Bekräftelsesidor

Vi arbetar för att åtgärda nedan brist under sommaren 2022
HTML är ej validerat, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna, oavsett vilket hjälpmedel de använder.

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Tidtabeller

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för tidtabeller i pdf. Filerna är framtagna som underlag för tryckta tabeller och systemet som genererar dem är inte byggt för att ta hänsyn till de krav som tillgänglighetsanpassningarna ställer. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

Så har vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av vasttrafik.se.

Följande webbplatser som hänvisas till från vasttrafik.se kan ha brister i tillgänglighet:

 • Partnerportalen - intern webbplats som arbetas om. 
 • Boka resa - webbplats där kunder kan boka resa med exempelvis Färdtjänst
 • Utvecklarportalen - webbplats för personer som vill använda Västtrafiks API:er.

Västtrafik AB granskar webbplatsen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2022-08-30

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies