Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Webbplatsens brister utifrån situation

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Mitt konto - hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • H1-rubrik är ej korrekt satt, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-5442

Mitt konto – Svarssida hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-5441

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-5416

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-5414

E-postutskick för Kampanj, Nyhetsbrev och Trafikinfo

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Kan ej sätta webbsidans HTML-titel. Utan detta har användare ingen aning om sidans generella innehåll.
 • Kan ej sätta webbsidans HTML-språk. Detta kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.

Intern referens: UC-5415

Bildspel

På delar av webbplatsen finns bildspel, en interaktiv funktion där användaren kan växla mellan en serie av bilder. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024. Dessa tillgänglighetsbrister förekommer när användaren använder bildkarusellen:

 • Fokusmarkeringen för att bläddra mellan bilder syns inte optimalt, beroende på bildens färger. 

Intern referens: NV-5085

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter fokuserar ej på felmeddelanden

När du har fyllt i ett av dessa formulär felaktigt, och då får ett felmeddelande, så får ej det felmeddelande fokus. Detta gör att du då ej förstår att du inte har fyllt i informationen korrekt när du använder skärmläsare, och har svårt att skicka in din synpunkt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5421

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter och Reklamation har en felaktig rubrikstruktur

På dessa sidor så är rubrikstrukturen inte korrekt, t ex så kan en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5350

Sidan Om Västtrafik har en felaktigt rubrikstruktur

På denna sida så är rubrikstrukturen inte korrekt, en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5142

Inget status meddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otillgänglig information för skärmläsare vid inloggning med BankID på Mitt konto

Om du väljer att logga in med BankID så finns det information kring hur lång tid du har på dig att logga in med BankID som inte läses upp av skärmläsare. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen under inloggningsprocessen. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1292

Kursiv information vid accepterande av erbjudande på Mitt konto ej maskinläsbart

När du har fått ett erbjudande så är informationen om hur lång tid du har på dig att acceptera kursiv. Att texten är kursiv är information som ej är maskinläsbar så en person som använder skärmläsare får ej denna information utan den läses upp som vanlig text.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1180

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så sker ingen automatiskt flytt av kortet till spärrade kort

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så ligger kortet kvar under aktiva kort, det flyttas inte automatiskt till spärrade kort. Det står information på kortet att det är spärrat och nästa gång du går in på sidan så ligger kortet rätt. Att den ligger kvar under aktiva kort kan försvåra förpersoner som använder skärmläsare att vara säker på att kortet blev spärrat.

Intern referens: MS-997

Inkorrekt namn på knapp för skärmläsare för frågor vi ställer till kunder

När vi frågar kunder om vad de tycker så är namnet på knappen "Skicka" för att svara på våra frågor, dock om man använder en skärmläsare så kan det förekomma tillfällen när skärmläsaren istället läser upp en oförståelig text istället för "Skicka". Detta kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5886

Rubrik ej markerad som rubrik rent semantiskt

I vissa komponenter, t.ex. på delar av startsidan så uppfattas rubriken i textblocket som en möjlig rubrik för seende, men den är inte semantiskt hanterad som rubrik, så en skärmläsare kan inte förmedla den informationen. Detta kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5666

Skärmläsare läser upp alla markörer på hållplatskartan när man klickar på en av dem

När du är på hållplatskartan och klickar på en av markörerna så läses alla markörer upp. Detta gör att det blir obegripligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5648

Ologisk ordning på elementen i kartan vid resesökningar

När skärmläsaren läser upp elementen som finns i kartan vid resesökningar så läses dem upp i en ologisk ordning. Detta gör att det blir obegripligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5487

Inkorrekt semantisk information för feedback-formulär

När vi ber kunder lämna feedback på vad de tycker om en funktion eller sida så är informationen inte semantiskt rätt grupperad. Detta kan göra att det blir svårt för skärmläsare att tolka informationen korrekt.

Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5875

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundservice eller appen Västtrafik To Go.

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Kvitto för blippbetalning

Vid 200% inzoomning så är inte all hjälp- och valideringstext fullt synliga i samband med att du hämtar kvitto för blippa.

Leverantören planerar ej att åtgärda bristen.

Mitt konto - hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • H1-rubrik är ej korrekt satt, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-5442

Mitt konto – Svarssida hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-5441

Resevaneenkäten för Provåkning

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera på sidan.
 • Går ej att sätta H1-rubrik på frågorna i enkäten. Rubrikerna följer inte en hierarkisk ordning, vilket gör det svårare att navigera och förstå innehållet vid användning av skärmläsare.

Intern referens: UC-5416

Transaktionsmail

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.
 • Otillräckliga kontraster mellan ikoner och bakgrund i footer.
 • Fokusmarkeringar i Outlook-klienten genereras inte korrekt, vilket resulterar i otydliga fokusmarkeringar.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.

Intern referens: UC-5414

E-postutskick för Kampanj, Nyhetsbrev och Trafikinfo

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Kan ej sätta webbsidans HTML-titel. Utan detta har användare ingen aning om sidans generella innehåll.
 • Kan ej sätta webbsidans HTML-språk. Detta kan skapa problem för användare som tillämpar flera språk, vilket kan resultera i att inte alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna.
 • Fokusmarkering får ej rätt färg och går ej att korrigera på grund av tekniska begränsningar.
 • Skärmläsare läser upp fält trots att de är tomma. Det gör att det blir svårare att navigera och förstå innehållet i eposten.

Intern referens: UC-5415

Mitt konto - köphistorik för Västtrafik To Go

Kalendern blir inte större vid inzoomning för Firefox-användare. För att åtgärda denna brist så behöver du som användare ändra inställningar i ditt operativsystem.

Intern referens: MS-1158

Bildspel

På delar av webbplatsen finns bildspel, en interaktiv funktion där användaren kan växla mellan en serie av bilder. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024. Dessa tillgänglighetsbrister förekommer när användaren använder bildkarusellen:

 • Fokusmarkeringen för att bläddra mellan bilder syns inte optimalt, beroende på bildens färger. 

Intern referens: NV-5085

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter

När du har fyllt i ett av dessa formulär felaktigt, och då får ett felmeddelande, så får ej det felmeddelandet fokus. Detta gör att du då inte förstår att du inte har fyllt i informationen korrekt när du använder skärmläsare, och har svårt att skicka in din synpunkt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5421

Kundserviceformulär Frågor & Synpunkter samt Reklamation har en felaktigt rubrikstruktur

På dessa sidor så är rubrikstrukturen inte korrekt, t.ex. så kan en H3:a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5350

Sidan Om Västtrafik har en felaktigt rubrikstruktur

På denna sida så är rubrikstrukturen inte korrekt, en H3:a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5142

Inget statusmeddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otillgänglig information för skärmläsare vid inloggning med BankID på Mitt konto

Om du väljer att logga in med BankID så finns det information kring hur lång tid du har på dig att logga in med BankID som inte läses upp av skärmläsare. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen under inloggningsprocessen. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1292

Kursiv information vid accepterande av erbjudande på Mitt konto ej maskinläsbart

När du har fått ett erbjudande så är informationen om hur lång tid du har på dig att acceptera kursiv. Att texten är kursiv är information som ej är maskinläsbar så en person som använder skärmläsare får ej denna information utan den läses upp som vanlig text.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1180

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så sker ingen automatiskt flytt av kortet till spärrade kort

När du spärrar ett Västtrafikkort på Mitt konto så ligger kortet kvar under aktiva kort, det flyttas inte automatiskt till spärrade kort. Det står information på kortet att det är spärrat och nästa gång du går in på sidan så ligger kortet rätt. Att den ligger kvar under aktiva kort kan försvåra förpersoner som använder skärmläsare att vara säker på att kortet blev spärrat.

Intern referens: MS-997

Inkorrekt namn på knapp för skärmläsare för frågor vi ställer till kunder

När vi frågar kunder om vad de tycker så är namnet på knappen "Skicka" för att svara på våra frågor, dock om man använder en skärmläsare så kan det förekomma tillfällen när skärmläsaren istället läser upp en oförståelig text istället för "Skicka". Detta kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5886

Rubrik ej markerad som rubrik rent semantiskt

I vissa komponenter, t.ex. på delar av startsidan så uppfattas rubriken i textblocket som en möjlig rubrik för seende, men den är inte semantiskt hanterad som rubrik, så en skärmläsare kan inte förmedla den informationen. Detta kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5666

Skärmläsare läser upp alla markörer på hållplatskartan när man klickar på en av dem

När du är på hållplatskartan och klickar på en av markörerna så läses alla markörer upp. Detta gör att det blir obegripligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5648

Ologisk ordning på elementen i kartan vid resesökningar

När skärmläsaren läser upp elementen som finns i kartan vid resesökningar så läses dem upp i en ologisk ordning. Detta gör att det blir obegripligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5487

Inkorrekt semantisk information för feedback-formulär

När vi ber kunder lämna feedback på vad de tycker om en funktion eller sida så är informationen inte semantiskt rätt grupperad. Detta kan göra att det blir svårt för skärmläsare att tolka informationen korrekt.

Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5875

Inga kända problem som påverkar vid användning utan hörsel eller nedsatt hörsel.

Inkonseventa begrepp för trafikförändringar/trafikpåverkan

När vi informerar om saker som kan påverka trafiken så är vi inkonsekventa i vilka begrepp vi använder, vi pratar både om trafikförändringar och trafikpåverkan, och även trafikinformation. Detta kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5384

Otydligt namn på knappar för frågor vi ställer till kunder

När vi frågar kunder om vad de tycker så är namnet på knappen "Skicka" för att svara på våra frågor. Då denna knapp ibland ligger ihop med andra knappar så kan knappens effekt vara otydligt. Även när knappen ligger för sig så kan det uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5276

Stöd för att söka utan å, ä och ö saknas på flertalet ställen

Under sidor så som Dygnsbiljetter, Periodbiljetter, Hittegods, Trafikinformation och Tidtabeller så saknas stöd för att söka utan å, ä, ö. Du kan t.ex. inte stava Göteborg med o, dvs. Goteborg. När man söker utan å, ä, ö så får man inget svar, vilket man kan förvänta sig och försvårar användandet av dessa sidor då vi på andra ställen har stöd för detta.Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5104

Inget statusmeddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats- och zonkartan, om du under Ange hållplats, adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otydligt vilken knapp man ska välja när man väljer att Avbryta skapande av nytt konto

På Mitt konto, när du loggar in Med BankID och inte har ett konto, och då väljer att avbryta att skapa ett nytt konto så visas två knappar som utseendemässigt ser väldigt likadana ut. Båda är primära, det enda som skiljer är själva knapptexten. Det hade underlättat om endast en av knapparna stack ut, detta kan uppfattas som otydligt vilken knapp man bör välja.

Intern referens: MS-1293

Otydligt att man kan scrolla horisontellt i köphistoriken på Mitt konto när man änvänder liten skärm

Under Mina biljetter och Köphistorik för To Go så kan man få upp sin köphistorik över biljetter man köpt via To Go. Det är otydligt på vissa små enheter, t.ex. iPhone 13, att det går att scrolla informationen horisontellt. Detta gör att man kan uppfatta informationen som mindre användbar.

Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-1215

Otydligt Sidtitel på 404-sidan

När du går eller blir hänvisad till en sida som inte finns längre så kommer man till en 404-sida. Det betyder att sidan inte finns längre. Sidtiteln på denna sida är 404 vilket kan uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5447

Inkonsekventa begrepp för periodbiljett/periodkort

När du söker efter periodbiljett så får du även träff på periodkort i sökresultatet. Detta för att vi vet att båda begreppen används. Detta kan dock uppfattas som förvirrande. Vi arbetar på att förtydliga detta under 2024.

Intern referens: NV-3940

Pil försvinner när du är på undersidor till Mina uppgifter

På Mitt konto, när du är på undersidor till Mina uppgifter på desktop så försvinner pilen i menyn som visar var du befinner dig. Detta kan uppfattas som otydligt. 

Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: MS-949

Pressrum

I pressrummet som baseras på en tjänst från ViaTT saknas det alt-texter på bilder under fliken ”pressmaterial”.

ViaTT planerar inte att åtgärda bristen.

Mitt konto - hantering av e-postutskick inloggat läge

Vi arbetar för att åtgärda nedan brister under 2024.

 • Otillräckliga kontraster
 • Avsaknad av alt-texter
 • Ofullständiga kontraster på fokusmarkeringar

Intern referens: UC-3468 och UC-3469

För lågt kontrastvärde på geografiska kartor

Kartor som har en geografisk bakgrund, t ex när du sökt en resa eller är på hållplatssidan har för dåliga kontrastvärden. För personer med nedsatt synförmåga så kan det vara svårt att urskilja hållplatser och trafikinformation. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5244

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5204

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5204