Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet på vår webbplats. Vasttrafik.se uppfyller delvis lagkraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt vår egen bedömning den 24 juni 2021. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver material från vasttrafik.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillsyn

Kontakta DIGG - myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns på vasttrafik.se.

Webbplatsens brister utifrån situation

Syntolkning och text saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.


PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

Pdf:er är inte tillgänglighetanpassade vilket gör att det kan vara svårt för en del användare att nå informationen i dem. Pdf:erna uppfyller därmed inte lagkravet. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi jobbar under 2021 med en intern process för att säkerställa att nya pdf:er upphandlas och produceras i ett tillgängligt format.

Vi arbetar för att åtgätda bristerna i nedan pdf:er innan den 1 januari 2022: 

 • Västtrafiks årsredovisning 2020
 • Styrelsehandlingar och protokoll från Västtrafiks styrelsemöten
 • Stationer för ledsagarservice
 • Rapport om Hållplats 2020 - en attitydundersökning
 • Beställningsblanketter för företagskunder
 • Blankett för retur av företagsbiljetter
 • Linjekartor

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på den punkt som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller brister innan den 1 januari 2022. 

 • Dokument kan ha generiska och svårtydda länktitlar, vilket gör det svårt för användare att förstå vad för dokument som länken innehåller.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Syntolkning saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på syntolkning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Kampanjfilm för Västtrafiks deltagende i Europride
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari  2022.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

Pdf:er är inte tillgänglighetanpassade vilket gör att det kan vara svårt för en del användare att nå informationen i dem. Pdf:erna uppfyller därmed inte lagkravet. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi jobbar under 2021 med en intern process för att säkerställa att nya pdf:er upphandlas och produceras i ett tillgängligt format.

Vi arbetar för att åtgätda bristerna i nedan pdf:er innan den 1 januari 2022: 

 • Västtrafiks årsredovisning 2020
 • Styrelsehandlingar och protokoll från Västtrafiks styrelsemöten
 • Stationer för ledsagarservice
 • Rapport om Hållplats 2020 - en attitydundersökning
 • Ansökan om ersättning för taxi eller egen bil
 • Beställningsblanketter för företagskunder
 • Blankett för retur av företagsbiljetter
 • Linjekartor

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på den punkt som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller brister innan den 1 januari 2022. 

 • Dokument kan ha generiska och svårtydda länktitlar, vilket gör det svårt för användare att förstå vad för dokument som länken innehåller.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf är framtagna som underlag för tryck och är därmed inte tillgänglighetsanpassade och följer därför inte lagkravet om digital tillgänglighet. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning och hänvisar våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar textning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till textade filmer. Dessa filmer omfattas inte av lagkraven på textning då de publicerades innan lagen trädde i kraft.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar textning:

 • Instruktioner för hur Västtrafiks kortläsare fungerar
 • Instruktionsfilm för barnvagnar ombord
 • En lokförare berättar om sitt jobb
 • En informatör berättar om sitt jobb
 • En tågvärd berättar om sitt jobb
 • En bussförare berättar om sitt jobb
 • Åkskola - tips för din resa
 • Kampanjfilm för Västtrafiks luftkampanj
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - hantera användare
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - organisation
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - beställa biljetter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - importera uppgifter
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - fel vid beställning
 • Instruktionsfilm för skolpersonal - orderhistorik

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Det saknas tillräcklig kontrast på knappen "kopiera länk".
 • Innehåll som dyker upp vid eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Tidtabeller i pdf är inte tillgänglighetsanpassade 

Tidtabeller i pdf uppfyller i dagsläget inte kontrastkraven. Förbättringar kring kontraster kommer finnas i de tabeller som skapas för att tas i bruk i december 2021. Dessa kommer bli tillgängliga på hemsidan under vecka 43. Tills vidare hänvisar vi våra resenärer till Kundtjänst eller appen Västtrafik To Go.

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på den punkt som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller brister innan den 1 januari 2022. 

 • Dokument kan ha generiska och svårtydda länktitlar, vilket gör det svårt för användare att förstå vad för dokument som länken innehåller.

Videospelare har brister i tillgänglighet

Videospelaren som används för att visa video på vasttrafik.se följer delvis lagen. Nedan visas de brister som finns. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

 • Innehåll som dyker upp vid hover eller fokus på Västtrafik-logtypen i videospelaren går inte att dölja utan att flytta pekaren/fokus.
 • När användaren hovrar över videospelaren med muspekaren visas inställningar för att hantera videospelaren. Inställningarna döljs automatiskt efter några sekunder.
 • Användaren kan inte dölja innehållet utan att flytta muspekaren.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på den punkt som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller brister innan den 1 januari 2022. 

 • Dokument kan ha generiska och svårtydda länktitlar, vilket gör det svårt för användare att förstå vad för dokument som länken innehåller.

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som läses upp en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt följer delvis inte lagen och kan uppfattas otydliga. Vi arbetar för att åtgärda bristen innan den 1 januari 2022.

Press – inbäddad webbsida från tjänsten Via TT

Vår presstjänst webbsida är inbäddad från tjänsten Via TT. Tjänsten brister i tillgänglighet på den punkt som visas nedan. Lagkravet följs delvis inte. Vi arbetar för att hitta en lösning som inte innehåller brister innan den 1 januari 2022. 

 • Dokument kan ha generiska och svårtydda länktitlar, vilket gör det svårt för användare att förstå vad för dokument som länken innehåller.

Oskäligt betungande anpassning

Tidtabeller

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för tidtabeller i pdf. Filerna är framtagna som underlag för tryckta tabeller och systemet som genererar dem är inte byggt för att ta hänsyn till de krav som tillgänglighetsanpassningarna ställer. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.

Så har vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av vasttrafik.se.

Följande webbplatser som hänvisas till från vasttrafik.se kan ha brister i tillgänglighet:

Västtrafik AB granskar webbplatsen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2021-07-06

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies