Hållplats Skår länsgränsen, Kungälv

Här visas nästa avgång och karta för Skår länsgränsen läge A, läge B.
Linje Nästa Därefter Läge