Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Översikt

Tåg
 • TÅG
Örebro - Lidköping - Göteborg
Aktuell tidsperiod
tisdag 1 november – söndag 15 december

 

Inställda avgångar 14 april 

Orsaken är oväder

Göteborg - Örebro  

Västtågen är inställt från Göteborg Central till Mariestad resecentrum klockan 11:30 (tåg 3322)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 11:30 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Järpås (framför stationen), Framnäs city (D), Lidköpings resecentrum (P/R), Källby station (B), Hällekis (vid stationen) till Mariestad resecentrum.

Västtågen är inställt från Göteborg Central till Mariestad resecentrum klockan 14:30 (tåg 3324)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 14:30 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Håkantorp-endast för avstigande, Stora Levene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Lovene (framför stationen), Framnäs city (D), Lidköpings resecentrum (P/R), Filsbäck (A), Källby station (B), Blomberg-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Råbäck-endast för avstigande, Hällekis (vid stationen), Forshem (A), Österäng station (utmed Österängsv.), Äskekärr-endast för avstigande, Lugnås (framför stationen) till Mariestad resecentrum.
 • Välj ersättningsbuss 35C klockan 14:30 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Håkantorp-endast för avstigande, Stora Levene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Lovene (framför stationen), Framnäs city (D) och sedan för avstigande till Mariestad resecentrum.

Västtågen är inställt från Göteborg Central till Mariestad resecentrum klockan 17:35 (tåg 3326)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 17:35 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Järpås (framför stationen), Framnäs city (D), Lidköpings resecentrum (P/R), Källby station (B), Hällekis (vid stationen) till Mariestad resecentrum.
 • Välj ersättningsbuss 35C klockan 17:35 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Järpås (framför stationen), Framnäs city (D) och sedan för avstigande till Mariestad resecentrum.

Västtågen är inställt från Göteborg Central till Lidköpings resecentrum klockan 19:50 (tåg 3328)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 19:50 från Nils Ericson Terminalen (se skylt) via Alingsåsterminalen (11/12), Herrljunga station (X), Vedum station (D), Vara resecentrum (A), Framnäs city (D) till Lidköpings resecentrum.

Västtågen är inställt från Lidköpings resecentrum till Hallsberg klockan 10:35 (tåg 3390)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 10:35 från Lidköpings resecentrum (P/R) via Filsbäck (A), Källby station (B), Blomberg-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Råbäck-endast för avstigande, Hällekis (vid stationen), Forshem (A), Österäng station (utmed Österängsv.), Äskekärr-endast för avstigande, Lugnås (framför stationen), Mariestad resecentrum (N/O), Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B), Lyrestad (framför stationen), Torved-endast för avstigande, Hova (bakom stationen på Järnvägsg.), Gårdsjö station (F), Laxå station (framför stationen) till Hallsberg (Långgatan)  

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Hallsberg klockan 17:05 (tåg 3398)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 17:06 från Mariestad resecentrum (N/O) via Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B), Lyrestad (framför stationen), Hova (bakom stationen på Järnvägsg),Gårdsjö station (F), Laxå station (framför stationen) till Hallsberg (Långgatan)  

Örebro - Göteborg

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Göteborg Central klockan 08:49 (tåg 3321)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 08:49 från Mariestad resecentrum (N/O) via Hällekis (vid stationen), Källby station (B), Lidköpings resecentrum (P/R), Framnäs city (D), Järpås (framför stationen), Vara resecentrum (A), Vedum station (C), Herrljunga station (X), Alingsåsterminalen (11/12) till Nils Ericson Terminalen. 

Västtågen är inställt från Lidköpings resecentrum till Göteborg Central klockan 11:49 (tåg 3323)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 11:49 från Lidköpings resecentrum (P/R) via Framnäs city (D), Lovene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Stora Levene (framför stationen), Håkantorp-endast för avstigande, Vara resecentrum (A), Vedum station (C), Herrljunga station (X), Alingsåsterminalen (11/12) till Nils Ericson Terminalen.

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Göteborg Central klockan 14:07 (tåg 3325)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 14:07 från Mariestad resecentrum (N/O) via Hällekis (vid stationen), Källby station (B), Lidköpings resecentrum (P/R), Framnäs city (D), Järpås (framför stationen), Vara resecentrum (A), Vedum station (C), Herrljunga station (X), Alingsåsterminalen (11/12) till Nils Ericson Terminalen.
 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 14:52 från Lidköpings resecentrum (P/R) via Framnäs city (D), Järpås (framför stationen), Vara resecentrum (A), Vedum station (C), Herrljunga station (X), Alingsåsterminalen (11/12) till Nils Ericson Terminalen.

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Göteborg Central klockan 17:02 (tåg 3327)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 17:02 från Mariestad resecentrum (N/O) via Lugnås (framför stationen), Äskekärr-endast för avstigande, Österäng station (utmed Österängsv.), Forshem (A), Hällekis (vid stationen), Råbäck-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Blomberg-endast för avstigande, Källby station (B), Filsbäck (A), Lidköpings resecentrum (P/R), Framnäs city (D), Järpås (framför stationen), Vara resecentrum (A), Vedum station (C), Herrljunga station (X), Alingsåsterminalen (11/12) till Nils Ericson Terminalen.

Västtågen är inställt från Hallsberg till Mariestad resecentrum klockan 12:53 (tåg 3391)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 12:53 från Hallsberg (Långgatan) via Laxå station (framför stationen), Gårdsjö station (F), Hova (bakom stationen på Järnvägsg.), Torved-endast för avstigande, Lyrestad (framför stationen), Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B) till Mariestad resecentrum (N/O)  

Västtågen är inställt från Hallsberg till Lidköpings resecentrum klockan 18:52 (tåg 3399)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 18:52 från Hallsberg (Långgatan) via Laxå station (framför stationen), Gårdsjö station (F), Hova (bakom stationen på Järnvägsg.), Lyrestad (framför stationen), Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B), Mariestad resecentrum (N/O), Lugnås (framför stationen), Äskekärr-endast för avstigande, Österäng station (utmed Österängsv.), Forshem (A), Hällekis (vid stationen), Råbäck-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Blomberg-endast för avstigande, Källby station (B), Filsbäck (A) till Lidköpings resecentrum. 

 

Inställda avgångar 15 april 

Orsaken är fordonsbrist

Göteborg - Örebro  

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Gårdsjö station klockan 06:33 (tåg 3342)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 06:33 från Mariestad resecentrum (N/O) via Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B), Lyrestad (framför stationen), Hova (bakom stationen på Järnvägsg.) till Gårdsjö station (F).  

Örebro - Göteborg

Västtågen är inställt från Gårdsjö station till Lidköpings resecentrum klockan 07:11 (tåg 3347)

 • Välj ersättningsbuss 35A klockan 07:15 från Gårdsjö station (F) via Hova (bakom stationen på Järnvägsg.), Torved-endast för avstigande, Lyrestad (framför stationen), Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv A/B), Mariestad resecentrum (N/O), Lugnås (framför stationen), Äskekärr-endast för avstigande, Österäng station (utmed Österängsv.), Forshem (A), Hällekis (vid stationen), Råbäck-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Blomberg-endast för avstigande, Källby station (B), Filsbäck (A) till Lidköpings resecentrum (P/R)  

 


Tänk på att
cyklar inte får medtas ombord på ersättningsbussarna

 

 

Västtågen på sträckan Mariestad - Lidköping - Herrljunga påverkas nattetid mellan 22 och 26 april.

Mot Göteborg:

Örebro: Örebro resecentrum, läge X
Örebro södra:  läge C
Kumla: Till höger om stationshuset
Hallsberg: Över gångbron, andra sidan järnväg
Laxå: Framför stationen
Gårdsjö: Gårdsjö station, läge F
Hova: Längs med järnvägsgatan, bakom stationen
Lyrestad: Framför stationen
Mariestad: Mariestad resecentrum, läge N/O
Lugnås: Framför stationen
Österäng: Längsmed Österäng station, 150m från stationen
Forshem: Forshem, läge A (vid kyrkan)
Hällekis: Ersättningshållplats intill stationen
Källby: Källby station, läge 1
Flisbäck: Flisbäck, läge A
Lidköping: Hållplats P/R vid spår 2
Framnäs City: Framnäs City, läge D
Lovene: Framför stationen
Järpås: Framför stationen
St. Levene: Framför stationen
Vara: Vara resecentrum, läge A
Vedum: Vedum station, läge C
Herrljunga: Herrljunga station, läge X
Alingsåsterminalen, läge 11 och 12
Göteborg, Nils Ericson Terminalen

Förstärkningsbussar ankommer till Åkareplatsen i Göteborg

Taxi:

Håkantorp: Framför plattform
Blomberg: Framför plattform
Trolmen: Framför plattform
Råbäck: Intill stationsbyggnaden
Äskekärr: Framför plattform
Hasslerör: Bakom stationshuset
Torved: Framför plattform

 

Mot Örebro:

Göteborg, Nils Ericson Terminalen (se skylt)
Alingsåsterminalen, läge 11 och 12
Herrljunga: Herrljunga station, läge X
Vedum: Vedum station, läge D
Vara: Vara resecentrum, läge A
St. Levene: Framför stationen
Järpås: Framför stationen
Lovene: Framför stationen
Framnäs City: Framnäs City, läge D
Lidköping: Hållplats P/R vid spår 2
Flisbäck: Flisbäck, läge A
Källby: Källby station, läge 1
Hällekis: Ersättningshållplats intill stationen
Forshem: Forshem, läge A (vid kyrkan)
Österäng: Längsmed Österäng station, 150m från stationen
Lugnås: Framför stationen
Mariestad: Mariestad resecentrum, läge N/O
Lyrestad: Framför stationen 
Hova: Längs med järnvägsgatan, bakom stationen
Gårdsjö: Gårdsjö station, läge F
Laxå: Framför stationen
Hallsberg: Över gångbron, andra sidan järnväg
Kumla: Till höger om stationshuset
Örebro södra: Framför stationen
Örebro C: Örebro resecentrum, läge X

Taxi:
Håkantorp: Framför plattform
Blomberg: Framför plattform
Trolmen: Framför plattform
Råbäck: Intill stationsbyggnaden
Äskekärr: Framför plattform
Hasslerör: Bakom stationshuset
Torved: Framför plattform