Översikt

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Örebro - Lidköping - Göteborg
Aktuell tidsperiod
onsdag 3 november – onsdag 15 juni

Inställda avgångar

19 maj 

Orsaken är fordons- och personalbrist.

Västtågen är inställt från Lidköpings resecentrum till Vedum station klockan 05:08 (tåg 3341)

  • Buss ersätter från Lidköpings resecentrum (P/R) t.v om stationen klockan 05:08 via Framnäs City (D), Lovene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Stora Levene (framför stationen), Håkantorp-endast för avstigande, Vara resecentrum (A), Vedum station (C) och sedan för avstigande till Herrljunga station.

Västtågen är inställt från Mariestad resecentrum till Gårdsjö station klockan 06:32 (tåg 3342)

  • Buss ersätter från Mariestad resecentrum (N/O) klockan 06:32 via Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv. A/B), Lyrestad (framför stationen), Hova (bakom stationen på Järnvägsg.) till Gårdsjö station.

Västtågen är inställt från Gårdsjö station till Lidköpings resecentrum klockan 07:10 (tåg 3347)

  • Buss ersätter från Gårdsjö station (F) klockan 07:10 via Hova (bakom stationen på Järnvägsg.), Torved-endast för avstigande, Lyrestad (framför stationen), Hasslerör-endast för avstigande (Hasslerörsv. A/B) och sedan för avstigande till Herrljunga station.
  • Buss ersätter från Mariestad resecentrum (N/O) klockan 07:55 via Lugnås (framför stationen), Äskekärr-endast för avstigande, Österäng station (utmed Österängsv.), Forshem (A), Hällekis (vid stationen), Råbäck-endast för avstigande, Trolmen-endast för avstigande, Blomberg-endast för avstigande, Källby station (1), Filsbäck (A), Lidköping (P/R) t.v om stationen, Framnäs City (D), Lovene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Stora Levene (framför stationen), Håkantorp-endast för avstigande, Vara resecentrum (A) och sedan för avstigande till Herrljunga station.

Västtågen är inställt från Vedum station till Lidköpings resecentrum klockan 07:12 (tåg 3346)

  • Buss ersätter från Vedum Station (D) klockan 07:35 via Vara resecentrum (A), Håkantorp-endast för avstigande, Stora Levene (framför stationen), Järpås (framför stationen), Lovene (framför stationen), Framnäs City (D) och sedan för avstigande till Mariestad resecentrum.


Sök din resa i appen To Go och
Reseplaneraren.

Under perioden 16 mars till 24 maj pågår det ett banarbete på sträckan Vedum - Herrljunga som påverkas med inställda avgångar.

Mot Göteborg:

Örebro: Örebro resecentrum, läge X
Örebro södra:  läge C
Kumla: Till höger om stationshuset
Hallsberg: Över gångbron, andra sidan järnväg
Laxå: Framför stationen
Gårdsjö: Gårdsjö station, läge F
Hova: Längs med järnvägsgatan, bakom stationen
Lyrestad: Framför stationen
Mariestad: Mariestad resecentrum, läge N/O
Lugnås: Framför stationen
Österäng: Längsmed Österäng station, 150m från stationen
Forshem: Forshem, läge A (vid kyrkan)
Hällekis: Ersättningshållplats intill stationen
Källby: Källby station, läge 1
Flisbäck: Flisbäck, läge A
Lidköping: Hållplats P/R vid spår 2
Framnäs City: Framnäs City, läge D
Lovene: Framför stationen
Järpås: Framför stationen
St. Levene: Framför stationen
Vara: Vara resecentrum, läge A
Vedum: Vedum station, läge C
Herrljunga: Herrljunga station, läge X
Alingsåsterminalen, läge 11 och 12
Göteborg, Nils Ericson Terminalen

Förstärkningsbussar ankommer till Åkareplatsen i Göteborg

Taxi:

Håkantorp: Framför plattform
Blomberg: Framför plattform
Trolmen: Framför plattform
Råbäck: Intill stationsbyggnaden
Äskekärr: Framför plattform
Hasslerör: Bakom stationshuset
Torved: Framför plattform

 

Mot Örebro:

Göteborg, Nils Ericson Terminalen (se skylt)
Alingsåsterminalen, läge 11 och 12
Herrljunga: Herrljunga station, läge X
Vedum: Vedum station, läge D
Vara: Vara resecentrum, läge A
St. Levene: Framför stationen
Järpås: Framför stationen
Lovene: Framför stationen
Framnäs City: Framnäs City, läge D
Lidköping: Hållplats P/R vid spår 2
Flisbäck: Flisbäck, läge A
Källby: Källby station, läge 1
Hällekis: Ersättningshållplats intill stationen
Forshem: Forshem, läge A (vid kyrkan)
Österäng: Längsmed Österäng station, 150m från stationen
Lugnås: Framför stationen
Mariestad: Mariestad resecentrum, läge N/O
Lyrestad: Framför stationen 
Hova: Längs med järnvägsgatan, bakom stationen
Gårdsjö: Gårdsjö station, läge F
Laxå: Framför stationen
Hallsberg: Över gångbron, andra sidan järnväg
Kumla: Till höger om stationshuset
Örebro södra: Framför stationen
Örebro C: Örebro resecentrum, läge X

Taxi:
Håkantorp: Framför plattform
Blomberg: Framför plattform
Trolmen: Framför plattform
Råbäck: Intill stationsbyggnaden
Äskekärr: Framför plattform
Hasslerör: Bakom stationshuset
Torved: Framför plattform

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies