Biljetter

Med skolkort kan du som går i grundskolan eller gymnasiet resa på vardagar. Kommunen du bor i bestämmer om du får ett skolkort. Vilka tider kortet gäller hittar du här eller på kortet. 


Kontakta din skolexpedition för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort.


Du som går i grundskolan: Du får resa till skolan utan ditt kort. Gå till skolexpeditionen när du kommit fram till skolan. De kan erbjuda dig en biljett för hemresa. Du som går på gymnasiet: Du


Utökning Göteborg är ett fritidskort som gäller på kvällar och helger i Göteborg. Det gäller för dig som är under 20 år och fungerar som ett komplement till skolkortet.   


Reseplanering

Anropsstyrda turer är som vanliga turer i en tidtabell med den skillnaden att de bara körs om någon beställt en resa i förväg, och de körs med mindre fordon istället för buss.


Reseplanering

Sjukresor med Västtrafik är för dig som ska resa i samband med sjukvård men som av medicinska skäl inte kan resa med den vanliga kollektivtrafiken. Du åker tillsammans med andra resenärer med


Fria sommarresor för ungdomar i regionen Kortets giltighet Frågor Registrera ditt kort Drygt 100 000 ungdomar i regionen får möjlighet att resa fritt med Västtrafik under sommarlovet. Elever i


Köp- och resevillkoren är en samling regler som finns för att det ska kännas tryggt och säkert att resa med Västtrafik. Både för dig som reser och för oss som arbetar ombord. 


Riktlinjer Biljettkontroll 2018-10-09 Version 4.1 1 Innehåll 2 Bakgrund .......................................................................................................... 4