Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Frågor och svar

Den 22 februari togs beslut om den förstudie som gjorts för busstrafiken i Lerum. Därefter påbörjas upphandling av den nya trafiken som ska starta sommaren 2027. Vi satsar på utökad tågtrafik till och från Göteborg och utökad busstrafik inom Lerums kommun under dagtid, kvällar och helger.

Busstrafiken anpassas för byte till tåg vid de större stationerna Floda och Lerum, samt till stationerna i Stenkullen och Aspen. Det blir också betydligt fler avgångar på kvällar och helger. När fler reser med tåg och lokal busstrafik kommer vi fortsätta utveckla trafiken med tätare avgångar.

Planerna för busstrafiken innebär bland annat:

  • Trafik till tågstationerna istället för direktbussar till Göteborg.
  • Fler bussavgångar som har passning till tåget.
  • Ändringar i tidtabellen för bättre resmöjligheter till skolor och större arbetsplatser.
  • Ändringar i tidtabellen för bättre resmöjligheter till fritids- och serviceresor.
  • Fler avgångar på kvällar och helger.

Direktbussarna kom till för att resbehovet till Göteborg är större än vad dagens tågtrafik har kapacitet till. Med fler och snabbare tågavgångar ser vi inte längre ett behov av direktbussar. Beslutet är också en prioriteringsfråga, där vi behöver använda våra gemensamma resurser på ett klokt och hållbart sätt. 

Tidsmässigt räknar vi med att det blir samma eller kortare restid in till Göteborg, även med ett byte inräknat. De som idag reser med Lerumsnabben kommer att få fler resmöjligheter när tågen till Göteborg börjar gå var tionde minut.

Från Hulan kommer resenärer mot Göteborg att hänvisas till tåg från Aspen, två gånger per timme. Under morgon och eftermiddag kommer tåget att kompletteras med buss två gånger per timme, för att kunna erbjuda kvartstrafik från Hulan mot Göteborg. Alternativt kan resenärer ta sig till Lerum station, som har sex avgångar per timme mot Göteborg.

Nej, de flesta bussar kommer fortsätta köra samma sträckor. Förändringen innebär att fler bussar kommer att köra till tågen, istället för hela vägen till Göteborg. Nya linje 524 kommer gå från Gråbo till Lerum under morgon och eftermiddag. På samma sträcka kommer linje 525 fortsätta gå som vanligt med samma utbud som idag.

Vår ambition när vi ser över busstrafiken är att förbättra resmöjligheterna. Vi planerar att utöka tågtrafiken på Västra stambanan kraftigt - i stället för ett tåg i halvtimmen blir det upp till sex avgångar per timme från Lerum och Floda station.

Linje 526 och 527 som främst kör skoltrafik genom Aggetorp och Tolsjöhult kommer att dras in. Beslutet är en prioriteringsfråga, samtidigt som det inte ligger i vårt uppdrag att köra skoltrafik. Vi kommer däremot att erbjuda närtrafik, men kommunen kan behöva komplettera med skolskjuts.

Frågor och svar

Västlänken gör det möjligt för oss att köra fler tåg, eftersom kapaciteten i tågsystemet ökar. Men för att kunna öka trafiken på Västra stambanan, som idag är hårt belastad behöver pendeltågen gå snabbare. Ett sätt att göra det är att sluta stanna vid vissa stationer. Efter att ha utrett alternativen noga är planen att tågen ska sluta stanna på Sävenäs station och Aspedalen station, där vi bedömer att det skulle få minst påverkan för våra resenärer.

Aspedalen station kommer att dras in under 2028. Orsaken är närheten till Lerum station, som ligger drygt en kilometer bort. De som reser från Aspedalen station kommer i framtiden resa från Lerum station eller Aspen station. Tågen kommer att avgå var tionde minut, i stället för varje halvtimme som idag.

Lerum – Göteborg

Centrala Lerum:

I dag: 19 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: 14 minuter med regiontåg, 17 minuter med pendeltåg.

Aspen:

I dag: 15 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: 14 minuter med pendeltåg.

Hulan:

I dag: 24 minuter med direktbuss.

Efter satsningen: 24 minuter med direktbuss.

Aspedalen:

I dag: 17 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: Tågen slutar stanna vid stationen.

Floda – Göteborg

Centrala Floda: 

I dag: 26 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: 20 minuter med regiontåg och 23 minuter med pendeltåg.

Uddared:

I dag: 40 minuter med buss och tåg.

Efter satsningen: 34 minuter med pendeltåg.

Stenkullen – Göteborg

Centrala Stenkullen:

I dag: 23 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: 20 minuter med pendeltåg.

Ryggebol:

I dag: 47 minuter med buss till Lerum station och tåg därifrån.

Efter satsningen: 42 minuter med buss till Lerum station och tåg därifrån.

Hedefors:

I dag: 42 minuter med buss till Lerum station och tåg därifrån.

Efter satsningen: 37 minuter med buss till Lerum station och tåg därifrån.

Sjövik – Göteborg

I dag: 60 minuter med Gråbosnabben.

Efter satsningen: 54 minuter med buss till Stenkullen och tåg därifrån.

Tollered – Göteborg

I dag: 57 minuter med Lerumsnabben.

Efter satsningen: 40 minuter med buss till Floda och regiontåg därifrån (43 minuter med pendeltåg).

Gråbo – Göteborg

Centrala Gråbo:

I dag: 38 minuter med Gråbosnabben.

Efter satsningen: 38 minuter med buss till Stenkullen eller Lerum och tåg därifrån.

Olstorp (berörs ej av satsningen):

I dag: 52 minuter med buss X3.

Efter satsningen: 52 minuter med buss X3.

Noresund – Göteborg

I dag: 32 minuter med pendeltåg.

Efter satsningen: 29 minuter med pendeltåg.