Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

För att få koll på trafikförändringar och inställda tåg finns ett enkelt svar – sök din resa i appen Västtrafik To Go eller på vasttrafik.se. Även om du pendlar med ungefär samma avgång eller tur varje dag är det smart att söka resan på förhand. Då får du veta om det har skett någon trafikförändring på din linje och förhoppningsvis slipper du överraskningar på hållplatsen.

Koll på tågresan:

  1. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.
  2. Finns din avgång med i sökresultatet ska den gå som planerat.
  3. Skulle avgången vara inställd med kort varsel visas den som överstruken.
  4. Ibland kan du se en varningstriangel vid flera avgångar. Triangeln visar att det finns mer information. Det kan vara en indragen hållplats eller avstängda rulltrappor på en viss perrong längs sträckan. Tryck på triangeln för att läsa mer.
  5. Är du intresserad av planerade och pågående trafikförändringar hittar du dem under trafikinformation på startsidan.

Koll på buss- och spårvagnsresan:

  1. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.
  2. Du kan klicka på resan du strax ska åka med för att se var fordonet är just nu.
  3. Ibland finns en varningstriangel vid din resa, då finns det ytterligare information att ta del av. Tryck på triangeln för att läsa mer.

Inställda tågavgångar och turer
De vanligaste anledningarna till att tåg ställs in beror på planerade arbeten längs tågbanan. Allt underhåll sköts av Trafikverket som också meddelar oss vilka avgångar som behöver ställas in. Vi uppdaterar reseplaneraren i To Go och på webben så snabbt vi kan och sätter ofta in ersättningsbussar eller hänvisar till annan närliggande kollektivtrafik.

Försenade turer
Att våra fordon blir försenade beror oftast på oförutsedda fordonsfel eller olyckor. Förseningen syns då du söker din resa och vi informerar även om orsaken samt eventuell prognos för när trafiken kan köra som planerat. 

Vilken trafikinformation kan jag vänta mig att få som resenär?
Du ska få information om förseningar och inställda turer i To Go och på de digitala skyltarna på hållplatser och perronger. Större planerade trafikförändringar kan du läsa om på vår hemsida under trafikinformation. Vid större trafikförändringar kan du även mötas av en informatör på plats. 

Minskad analog trafikinformation på hållplatserna
Tidigare har vi jobbat mycket med att sätta ut skyltar och affischer på våra hållplatser om kommande förändringar. Det gör vi fortfarande ibland, men går över mer och mer till att informera i To Go. Dels för att nå ut med informationen snabbt och för att analog information ganska snart blir inaktuell.

Framtidens trafikinformation ska bli snabbare och individanpassad
Vi jobbar ständigt för att utveckla trafikinformationen till dig som reser med oss. Ett mål är att bli ännu bättre på att förmedla akuta förändringar. Framåt vill vi också kunna ge dig möjligheten att få notiser i appen om just dina utvalda linjer.

Ersättning vid försening
Om du skulle bli  över 20 minuter sen kan du ansöka om reseersättning. 
Ansök om reseersättning

  • Publicerad 2022-10-10