Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Andelen bilister som uteslutande kör bil minskar i hela Sverige. I stället växlar fler mellan bilen och kollektivtrafiken. Och den största förändringen i landet kan man se i Västtrafiks område. Där har andelen som regelbundet kör bil minskat med sex procentenheter under förra året och ersatts av så kallade växlare, personer som reser med både bil och kollektivtrafik regelbundet.

Siffrorna framgår av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks årliga resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

Var tredje resa sker i kollektivtrafiken

Även kollektivtrafikens marknadsandel växer i hela landet. Under 2023 låg Västtrafiks marknadsandel på 32 procent, vilket är tillbaka på nästan samma nivå som före pandemin 2019. Då var den 33 procent.

I Göteborg, Mölndal och Partille är den här siffran ännu högre och ligger på 53 procent. Marknadsandelen visar andelen resor som görs med motordrivna fordon.

Läs Kollektivtrafikbarometen på Svensk kollektivtrafiks hemsida

Publicerad 2024-02-15