Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Інформація про квитки / Ticket information

Тут ви можете прочитати про правила користування громадським транспортом в трьох зонах Västtrafik – A, B і C. Ми розповімо вам про наші найпоширеніші типи квитків, де їх купити і скільки вони коштують.

Зверніть увагу: український паспорт або посвідчення особи недійсні для поїздок із Västtrafik.

Квитки Västtrafik дійсні на автобусах, поїздах, трамваях і човнах компанії на всіх територіях Вестра-Йоталанд і Кунгсбакка. Перевірте наявність логотипу Västtrafik на транспортному засобі.

vt_logo.jpg

Де придбати квиток

Västtrafik To Go

У додатку Västtrafik To Go ви можете легко купити квитки зі свого мобільного телефону. Існують одноразові квитки, квитки на 1 або 3 дні, а також квитки, дійсні протягом 30, 90 або 365 днів. Ви можете розплатитися більшістю банківських карт Visa або Mastercard. Зверніть увагу, що квиток треба купити перед посадкою.

Точки продажу

По всьому Вестра-Йоталанду є багато магазинів Västtrafik і торгових представництв. Найбільш поширеними є Pressbyrån і 7-Eleven.

Поповнення рахунку

Ви можете завантажити гроші на вашу картку Västtrafik. Це можна зробити у точці продажу квитків. Вартість поїздки списується з карти під час подорожі. Коли гроші закінчаться, ви можете знову поповнити ту ж карту. При першій покупці карти з поповненням рахунку ви вносите депозит в розмірі 50 шведських крон. Ці гроші можна повернути, якщо ви припините подорожувати за допомогою списання грошей з рахунку.

Купити білет під час поїздки

У міських автобусах в Гетеборзі, Мельндалі і Партиллє квитки купити не можна. В інших частинах регіону в автобусі можна придбати одноразовий квиток і оплатити його карткою Visa/Mastercard.

У всіх трамваях є автомати, де ви можете купити разові квитки і розплатитися карткою Visa/Mastercard. Водій квитки не продає.

У поїздах ви можете купити разові квитки у провідника і оплатити їх карткою Visa/Mastercard. Придбати одноразові квитки та оплатити їх карткою Visa/Mastercard можна також на більшості човнових ліній.

Вікові обмеження і зони

Квиток повинен бути дійсний у всіх зонах, в яких ви подорожуєте. Таким чином, для поїздки між зонами A і C також потрібно придбати квиток на зону B. Ціна варіюється в залежності від віку пасажира.

Одна зона: A або B або C
Дві зони: AB або BC
Три зони: ABC

Інформація про наші зони та карта зон (англійською мовою).

Діти — Пасажири віком від 0 до 6 років належать до категорії «діти» і подорожують безкоштовно в супроводі дорослого/підлітка.

Підлітки — Пасажири віком від 7 до 19 років належать до категорії «підлітки».

Дорослі — Пасажири віком від 20 років належать до категорії «дорослі».

Як довго діє квиток?

Разовий квиток — при подорожі в межах єдиної квиткової зони дійсний протягом 90 хвилин з моменту активації. Якщо ви подорожуєте між кількома зонами, квиток дійсний протягом 180 хвилин.

Оплата з грошей на рахунку — при подорожі в межах однієї зони квиток дійсний протягом 90 хвилин з моменту першого входу. Після цього він дійсний протягом 90 хвилин з моменту вашого виходу в кожній новій зоні, за умови, що ви робите це протягом 180 хвилин з початку поїздки.

Звичайні ціни за разовий квиток або при списанні грошей з рахунку

У таблиці вказані ціни на квитки

 

1 зона

2 зони

3 зони

Разовий квиток — для дорослих

36 крон

72 крон

108 крон

Разовий квиток — для підлітків

27 крон

54 крон

81 крон

 

Якщо ви купуєте разовий квиток під час подорожі або в магазині, він коштує трохи дорожче.

Без квитка ви ризикуєте отримати штраф в розмірі 1500 шведських крон

Необхідно мати дійсний квиток на весь період поїздки. Купувати квитки під час подорожі у персоналу або в автоматі, слід одразу ж після посадки. Мобільні квитки повинні бути придбані та активовані перед посадкою.

Як подорожувати зі списанням коштів з рахунку

Одна людина — подорож в межах однієї зони

При посадці:

 1. Притисніть карту до зчитувача карт. Треба пересісти? Повторіть на наступному транспортному засобі.

Одна людина — подорож через кілька зон

При посадці:

 1. Натисніть +.
  2. Притисніть карту до зчитувача карт.
  При висадці:
  3. Притисніть карту до зчитувача карт. Треба пересісти? Повторіть на наступному транспортному засобі.

Кілька людей – подорож в межах однієї зони

При посадці:

 1. Натисніть V один раз для кожного дорослого.
 2. Натисніть S для кожного підлітка (7-19 років).
 3. Натисніть K для завершення.
 4. Притисніть карту до зчитувача карт.

При посадці:

 1. Натисніть +.
 2. Натисніть V один раз для кожного дорослого.
 3. Натисніть S один раз для кожного підлітка (7-19 років).
 4. Натисніть K для завершення.
 5. Притисніть карту до зчитувача карт.

При висадці:

 1. Притисніть карту до зчитувача карт знову. Треба пересісти? Повторіть кроки 1, 5 і 6 на наступному транспортному засобі.

 

Here you can read about how to travel in Västtrafik's three zones – A, B and C. We tell you about our most common tickets, where to buy them and how much they cost.

Please note that a Ukrainian passport or identification is not valid for traveling with Västtrafik.

Västtrafik's tickets are valid on Västtrafik's buses, Västtågen, trams and boats throughout Västra Götaland and Kungsbacka. Check for Västtrafik's logo on the vehicle.

vt_logo.jpg

Where to buy a ticket

Västtrafik To Go

In the Västtrafik To Go app you can easily buy your tickets on your mobile. You can buy a single ticket, tickets for 1 day or 3 days, or tickets valid for 30 days, 90 days or 365 days. It is possible to pay with most debit cards from Visa or Mastercard. Remember to buy your ticket before you step on board.

Our outlets

We have several Västtrafik stores around Västra Götaland and many sales agents. The most common are Pressbyrån and 7-Eleven.

Pay as you go

Pay as you go is when you charge a Västtrafik card with money. You top up the card at a sales agent. The price of the trip is deducted from the card when you travel.  The first time you buy a pay as you go-card, you pay a deposit of SEK 50. You can get the deposit back if you stop traveling with pay as you go.

Buy ticket on board

On city buses in Gothenburg, Mölndal and Partille you cannot buy tickets. On buses in the rest of the region, you can buy a single ticket and pay with Visa/Mastercard.

On all trams there are vending machines where you can buy single tickets and pay with Visa/Mastercard. The driver does not sell tickets.

On trains, you can buy single tickets from the train manager and pay with Visa/Mastercard. You can buy single tickets and pay with Visa/Mastercard on most boat lines.

Age limits and zones

The ticket should be valid in all zones you are traveling in. A trip between zone A and zone C also requires a ticket for zone B. The price varies depending on whether you are an adult, youth or child.

One zone: A or B or C
Two zones: AB or BC
Three zones: ABC

Information about our zones and zone map.

Children - Travelers 0 through 6 years old are considered children and travel free of charge when accompanied by an adult/youth.

Youth - Travelers who are 7 through 19 years old are counted as young people.

Adult - Travelers 20 years and older are considered adults.

How long is the ticket valid for?

Single ticket – When you travel within a single ticket zone, it is valid for 90 minutes from the time it is activated. If you travel between several zones, the ticket is valid for 180 minutes.

Pay as you go - When traveling within a zone, the ticket is valid 90 minutes from the time you check in. After that, it is valid 90 minutes from the time you check out in each new zone, as long as you do so within 180 minutes of the start of the trip.

Regular price for single ticket or account recharge

Table for single ticket prices

 

1 zone

2 zones

3 zones

Single ticket – adult

36 kr

72 kr

108 kr

Single ticket – youth

27 kr

54 kr

81 kr


If you buy a single ticket on board or in a store, it costs a little more.

Without a ticket, you risk a surcharge of SEK 1,500

You need to have a valid ticket for the duration of your trip. Tickets purchased on board from the staff or in the vending machine must be purchased directly when you board. Mobile tickets must be purchased and activated before boarding.

How to travel with account recharge

One person - Travel within a zone

When boarding:

 1. Hold the card against the card reader. Switching vehicles? Repeat on the next vehicle.

One person - Travel through several zones

When boarding:

 1. Tap +.
  2. Hold the card against the card reader.
  When you get off:
  3. Hold the card against the card reader. Switching vehicles? Repeat on the next vehicle.

Multiple people – Travel within one zone

When boarding:

 1. Press V once for each adult.
 2. Press S for each youth (7-19 years).
 3. Press K for done.
 4. Hold the card against the card reader.

When boarding:

 1. Tap +.
 2. Press V once for each adult.
 3. Press S once for each youth (7-19 years).
 4. Press K for done.
 5. Hold the card against the card reader.

When you get off:

 1. Hold the card against the card reader again. Switching vehicles? Repeat steps 1, 5 and 6 on the next vehicle.
Publicerad 2022-05-06