Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Civil biljettkontroll

Varje år går Västtrafik miste om 100-tals miljoner i uteblivna intäkter på grund av fuskåkning. Det är pengar som behövs för att göra kollektivtrafiken bättre och därmed öka det hållbara resandet.

De civila kontrollanterna kommer att ha sitt ID-kort synligt när kontrollerna påbörjas för att det ska vara tydligt för dig som resenärer att det är Västtrafiks biljettkontroll. 

Antalet kontroller ökar i hela regionen

Förutom att vi testar civila biljettkontrollanter i zon A satsar vi på att gå från 3 miljoner till 11 miljoner biljettkontroller totalt per år, i hela regionen.

Frågor och svar

Varje år förlorar Västtrafik 100-tals miljoner kronor i uteblivna intäkter. Det drabbar alla som reser, men också alla skattebetalare som är med och betalar för kollektivtrafiken. I zon A finns spårvagnar och ett fåtal busslinjer där man inte behöver visa biljett. Därför är det fler som inte köper biljett där än i andra områden.

Vi följer resandet och vår fuskmätningsdata såväl geografiskt som över tid. Det kommer bli flest kontroller i Göteborg. Där har vi flest resenärer och ett fåtal linjer där man inte behöver visa biljett.

Nej, tilläggsavgifterna är ingen stor intäktskälla för oss och målet med vår biljettkontroll är aldrig att ge fler tilläggsavgifter utan att förebygga fuskåkning och få fler att köpa biljett för sin resa. Det är det kollektivtrafiken tjänar på, inte tilläggsavgifter. 

Bedömningen är att fuskåkningen är cirka 10 procent totalt.

Publicerad 2024-01-30