Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Totalt har 5 945 elever deltagit under perioden 13 september till den 15 oktober, vilket ledde till att utsläppen minskade med 33,5 ton koldioxid under fem veckor. 15 kommuner deltog från Västra Götaland samt Region Halland.

Syftet med initiativet är att få elever att ta sig själva till skolan och komma i rörelse, detta bidrar även till minskad trafik kring skolområdet, vilket leder till säkrare miljö för eleverna.  Genom att själva få ta sig till skolan stärker det elevernas självförtroende!

Samtliga elever som har deltagit i På egna ben får diplom och reflex.

Alla klasser som vann priser presenteras under respektive kommuns sida på projektets hemsida.

Hemsidan för På Egna Ben.

Publicerad 2022-01-14