Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

De allra flesta invånare i Västra Götalandsregionen möter reklam i kollektivtrafiken, antingen ombord på fordon eller vid hållplatser och resecentrum. Intäkterna från reklamen bidrar till att vi kan utveckla kollektivtrafiken.

När någon vill annonsera i kollektivtrafiken finns det lagkrav och så kallad god marknadsföringssed att förhålla sig till i reklamens budskap. Annonsörer får till exempel inte göra reklam för vad som helst, så som alkohol, tobak eller kasinospel.

När det gäller politisk reklam och åsiktsreklam så kan Västtrafik, som offentligt bolag, inte censurera budskap eller hindra annonsörer från att framföra sin åsikt. Det innebär att alla politiska partier har rätt att köpa reklam i kollektivtrafiken. Däremot ska budskapen i sig följa svensk lag.

Utöver lagen ska åsiktsreklam förhålla sig till Västtrafiks spelregel för reklam, som bland annat säger att reklamens budskap inte får bli en säkerhetsrisk, varken för människor eller egendom. Västtrafik följer upp detta tillsammans med de trafikföretag som kör för oss. Vi har även som spelregel att åsiktsreklam inte ska vara vilseledande, misskrediterande eller diskriminerande.

Publicerad 2022-08-19