Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Buss i Trollhättan

Söndag den 1 oktober startar nya trafikavtal i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. I samband med det påverkas all busstrafik i områdena. Samtliga linjer får förändringar för att förenkla trafiken. Det blir färre linjer med fler turer. Servicelinjerna fortsätter att gå som tidigare. 

Alla trafikförändringar hittar du här.

– I det nya avtalet har vi gjort förändringar för att förenkla och förbättra trafiken för våra resenärer. Det handlar om att anpassa utbudet efter hur resandet ser ut, till exempel fler turer på vardagskvällar och helgmorgnar på linjer där vi ser ett ökat resandebehov. Vi har också satsat på att skapa tydligare linjesträckningar och linjesystem som gör det smidigare för våra resenärer, säger Magnus Hagård, trafikutvecklare på Västtrafik. 

Tystare och renare städer

Sedan flera år tillbaka har Västtrafik genomfört en storsatsning på elektrifierad busstrafik, vilket lett till att Västsverige idag har flest elbussar i Norden. I Trollhättan och Vänersborg elektrifieras nu all stadsbusstrafik. Detta innebär tystare och renare trafik i Trollhättan och Vänersborg framöver. 

Tryckta tidtabeller försvinner

På de hållplatser som har färre än 20 påstigande per dygn kommer de tryckta tidtabellerna att tas bort från den 1 oktober. Totalt rör det sig om cirka 300 hållplatser.

– Vi ser att behovet och efterfrågan av tryckta tidtabeller har minskat med åren. För oss är det viktigt att spara på miljön och att våra resenärer får uppdaterad och flexibel information. Detta erbjuder vi bäst genom vår reseplanerare på vår hemsida eller i appen Västtrafik To Go, säger Magnus Hagård.

Publicerad 2023-09-12