Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet på vår webbplats. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan. 

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver material från vasttrafik.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov. 

Rapportera brister 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem. 

Tillsyn

Kontakta DIGG - myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

DIGG - myndigheten för digital förvaltning 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns på vasttrafik.se. 

Långa ord avstavas inte

När du zoomar in på vissa delar av webbplatsen kan textboxar lägga sig över varandra och dölja informationen bakom eftersom orden är för långa. Vi undersöker möjligheten att lösa detta under 2021. 

Alt-text saknas på vissa bilder

Skärmuppläsare kan inte läsa upp innehållet på bilder som saknar alt-text. Vi arbetar under första halvåret 2021 med att åtgärda detta.

Syntolkning och textning saknas i vissa filmer

Vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 saknar textning och/eller syntolkning.

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar syntolkning:

Filmer publicerade innan 23 september 2020 som saknar textning:

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som visas när en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt är i vissa fall otydliga. Vi arbetar under första halvåret 2021 med att åtgärda detta.

200% förstoring fungerar inte optimalt i vissa webbläsare

Det kan vara svårt för användare att läsa viss informationen då text kan hamna utanför sin bakgrundsyta. Vi arbetar under första halvåret 2021 med att åtgärda detta.

Otillräckliga kontraster

På vissa delar av webbplatsen är färgkontrasterna inte tillräckliga. Det gör att användare som har nedsatt färgseende kan ha svårt att identifiera skillnaden som kontrasten visar. På vissa ställen finns inaktiva knappar med för låg kontrast. Vi ser över detta samt färgernas roll i navigering på siten under fösta halvåret 2021.

Kartor är inte tillgänglighetsanpassade

Kartorna fungerar inte med skärmläsare, alla texter på kartorna läses upp utan kontext. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi undersöker möjligheten att lösa detta under 2021. 

PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

De flesta pdf:er är inte tillgänglighetanpassade vilket gör att det kan vara svårt för en del användare att nå informationen i dem. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. Vi jobbar under 2021 med en intern process för att säkerställa att nya pdf:er upphandlas och produceras i ett tillgängligt format. Våra tidtabeller i pdf-format kommer att vara tillgänglighetsanpassade vid tidtabellsskiftet i december 2021.

Skärmläsare ger ingen indikation på att en restid är justerad

När du söker en resa på vasttrafik.se och har justerat restiden syns det tydligt visuellt. En skämläsare läser dock upp två tider. Det är svårt att veta vilken tid som gäller. Vi arbetar under första halvåret 2021 med att åtgärda detta.

Fel ordning i rubrikhierarkin på tre sidor

På sidan Reseplanering, Biljetter och Zoner och och hållplatser följs H1 av H3 vilket är fel. Vi arbetar under första halvåret 2021 med att åtgärda detta.

Så har vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av vasttrafik.se.

Följande webbplatser som hänvisas till från vasttrafik.se kan ha brister i tillgänglighet:

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2021-04-26

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies