Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgängliga. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan. 

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver material från vasttrafik.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov. 

Rapportera brister 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem. Kontakta oss för att rapportera brister. 

Tillsyn

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de brister som finns. 

Långa ord avstavas inte

När en användare zoomar in så kan det förekomma textboxar som lägger sig över varandra och döljer informationen bakom eftersom orden är för långa.

Alt-text saknas på vissa bilder

Skärmuppläsningverktyg kan inte läsa upp innehållet på de bilder som saknar alt-text. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta. 

Podcastavsnitt saknar textversion

Användare kan inte ta del av ljud i en textad version. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en textad version av ljudfiler. 

Syntolkning saknas i filmer 

Användare kan inte ta del av filmer med hjälp av syntolkning. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en syntolkad version av filmer. 

Vissa filmer saknar textning

Innehållet i vissa filmer som är publicerade innan den 23 september 2020 finns inte i textversion. Kontakta oss om du vill ha tillgång till en textad version av filmer. 

Beskrivning av valideringsfel

De felmeddelanden som visas när en användare inte fyllt i ett formulär på korrekt sätt är i vissa fall otydliga. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta. 

200% förstoring i Firefox fungerar inte optimalt

Det blir svårare för användaren att läsa informationen då text hamna utanför sin box och bli skev.

Otillräckliga kontraster 

På vissa delar av webbplatsen är färgkontrasterna inte tillräckliga. Det gör att användare som har problem med färgseende kan ha svårt att identifiera skillnaden som kontrasten visar. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta. 

Autocomplete är inte aktiverat på alla fält

I formulären som finns under Kundservice är autocomplete inte aktiverat på alla fält. De användare som använder sig av attributet autocomplete för att enklare fylla i formulär får inte det stöd från vår webbplats som de skulle kunna få. Detta betyder att de, beroende på webläsare kan behöva fylla i, t ex efternamn trots att de har sparat det sedan tidigare för att underlätta. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta.

Tabeller i löptext är inte kodade med elementet caption

De användare som använder sig av en skärmläsare får svårare att ta till sig informationen när en tabell förekommer i löpande text, då informationen om att det är en tabell som läses upp saknas. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta. 

Attributet scope för tabeller används

De användare som använder sig av en skärmläsare får svårare att ta till sig informationen när en tabell förekommer i löpande text, då informationen om riktningen för samtliga rad- och kolumnrubriker saknas. Vi arbetar under hösten 2020 med att åtgärda detta. 

Flextrafikkartorna är inte tillgänglighetsanpassade

Kartorna fungerar inte med skärmläsare, alla texter på kartorna läses upp utan kontext. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen.

PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade

Viss information går inte att komma åt i PDF format. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att läsa informationen. 

Så har vi testat webbplatsen 

Funka har gjort en oberoende granskning av vasttrafik.se. 

Vi har inte granskat: 

  • Partnerportalen - intern webbplats 
  • Mitt konto - inloggat läge för våra registrerade kunder

Datum för publicering av tillgänglighetsredogörelse: 2020-09-22

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies