Så tillgänglig är appen

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgänglighet i appen. De brister som finns beskriver vi längre ner på sidan.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver material från appen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att möta ditt behov.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet och vill gärna få information om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Kontakta DIGG - myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. De ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning

Information om brister i appens tillgänglighet

Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister som finns i appen Västtrafik To Go för Android.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar i form av ikoner som hjälpmedel som exempelvis skärmläsare inte kan läsa upp. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar som enbart presenteras som länkar med färg. Färgen har inte tillräcklig kontrast. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det saknas korrekt fokusordning på flera ställen i appen. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer ledtexter som inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer exempel på oväntat beteende vid textinmatning. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Felmeddelanden och korrigeringsförslag är inte tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar i form av ikoner som hjälpmedel som exempelvis skärmläsare inte kan läsa upp. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar som enbart presenteras som länkar med färg. Färgen har inte tillräcklig kontrast. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen som inte uppfyller färgkrav och krav på kontraster. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer felaktig fokusordning i appen. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer exempel på oväntat beteende vid textinmatning. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Felmeddelanden och korrigeringsförslag är inte tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • När mörkt tema används i enhetens operativsystem ändras inte utseendet i appen. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar särskilt betungande anpassning.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns länkar som enbart presenteras som länkar med färg. Färgen har inte tillräcklig kontrast. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen som inte uppfyller färgkrav och krav på kontraster. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Felmeddelanden och korrigeringsförslag är inte tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning.
 • Det förekommer felaktig fokusordning i appen. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen som inte uppfyller färgkrav och krav på kontraster. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer exempel på oväntat beteende vid textinmatning. Lagkravet uppfylls delvis.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns rörligt innehåll i appen som uppdateras och rör sig utan att det går att stoppa eller pausa. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar särskilt betungande anpassning.
 • Det förekommer felaktig fokusordning i appen. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer ledtexter som inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen som inte uppfyller färgkrav och krav på kontraster. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Det förekommer exempel på oväntat beteende vid textinmatning. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Felmeddelanden och korrigeringsförslag är inte tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.

Hur vi testat mobilapplikationen

 • ETU AB har gjort en oberoende granskning av appen Västtrafik To Go. Granskningen gjordes den 6 april 2021 av version 4.16.1.
 • Västtrafik AB granskar appen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Oskäligt betungande anpassning

 • Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för användning av appen i horisontellt läge. När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.
 • Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för rörligt innehåll i appen som en användare inte kan stoppa eller pausa. Vi åberopar särskilt betungande anpassning då anpassning innebär för låg säkerhetsnivå gällande biljettköp, omorganisering av vårt viserings- och biljettkontrollarbete samt avsteg från biljettstandard som vi tillämpar gemensamt med andra trafikhuvudmän i Sverige.
 • Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service då enheters operativsystem är inställda på mörkt läge. Appens uteende ändras inte till önskat läge. Vi åberopar särskilt betungande anpassning då anpassning skulle vara en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som vi inte har kapacitet för i dagsläget.


Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 23 juni 2021.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies