Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Teknisk information om tillgänglighet

Webbplatsen nybokaresa.vasttrafik.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll som inte är tillgängligt. Vi kommer att arbeta om webbversionen för att möta de krav som finns. Bristerna visar sig när du som användare använder uppläsningsfunktionen.

Användning utan synförmåga

  • I webbversionen, är själva huvuddelen på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att tab-funktionen att komma direkt till innehållet ska fungera. WCAG 2.4.3 (A)
  • Koden validerar inte helt på alla sidor, det här kan göra det svårt för vissa hjälpmedel. De valideringsfel som finns kommer från Google Maps, valet av ramverk och innehåll. Inget av de valideringsfel som finns har noterat att de stör hjälpmedel i dagsläget. WCAG 4.1.1 (A)

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

På webbversionen är själva huvuddelen på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att genvägen att komma direkt till innehållet, när besökaren navigerar via tangentbord, ska fungera. WCAG 2.4.3 (A)

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll som inte är tillgängligt.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

Vi använder iOS standardkomponenter, men det är inte möjligt att ta bort resenärer och ombud med ett externt tangentbord. Det här är en begränsning i iOS på iPhone. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att i webbversionen ta bort resenärer och ombud med hjälp av enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)

Vi har använt iOS standard fokus, det här gör att det är svårt att i vissa fall se vart fokus är. Till exempel är tangentbordsfokus svårt att tyda på några knappar och ikonknappar. Om användaren ändrar på tangentbords inställningar på tillgänglighet i iOS systeminställningar och väljer hög kontrast är kontrasten tydlig. WCAG 2.4.7 (AA)

Android mobilapplikation är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

  • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element dvs tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får information att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. WCAG 2.4.3 (A)

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

  • Vi använder standardkomponenter i Android, men det är inte
    möjligt att lägga till favoritadresser i appen med ett externt tangentbord. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att göra det via webbversionen. WCAG 2.1.1 (A)
  • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element. Tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får information att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. WCAG 2.4.3 (A)
  • Vi har använt material designs standard fokus. Det här kan göra att visa objekt när de har fokus inte uppfyller 1.4.11 Kontrast på icke-text. WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)