Sjukresetaxi

Sjukresetaxi är till för dig som av medicinska skäl inte kan resa med egen bil eller med allmän kollektivtrafik. Du behöver ha ett intyg från din vårdgivare för att kunna boka sjukresetaxi.

Din resa kommer att samordnas med andra kunders resor, vilket gör att du kan få åka tillsammans med andra och inte alltid den kortaste vägen.

  • Boka din sjukresa till planerade vårdbesök tidigast 14 dagar innan, men senast vardagen före ditt vårdbesök.
  • Beställning till akuta vårdbesök kan göras dygnet runt.
  • Betala till föraren innan resan startas. 
  • Beroende på om ditt hälsotillstånd förändras kan du beviljas sjukresetaxi till vården men inte från vården, eller tvärtom.

Ronden

Sedan juni 2022 kör vi inte längre busslinjen Ronden.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies